فروش ویژه دورهای کاربردی مناسب ورود به بازار کار با تخفیف هایی تا 30 درصد ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


دانلود نمونه ترنج شماره سی و سه - Toranj 33


دانلود نمونه ترنج شماره سی و سه - Toranj 33

هنر ترنج شماره سی و سه | 1.25 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه ترنج شماره سی و دو - Toranj 32


دانلود نمونه ترنج شماره سی و دو - Toranj 32

هنر ترنج شماره سی و دو | 0.930 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه ترنج شماره سی و یک - Toranj 31


دانلود نمونه ترنج شماره سی و یک - Toranj 31

هنر ترنج شماره سی و یک | 1.22 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفده - Tazhib 17


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفده - Tazhib 17

طرح تذهیب | 11.1 مگابایت | فرمت Jpg


دانلود نمونه ترنج شماره سی - Toranj 30


دانلود نمونه ترنج شماره سی - Toranj 30

هنر ترنج شماره سی | 1.7 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شانزده - Tazhib 16


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شانزده - Tazhib 16

طرح تذهیب | 11.9 مگابایت | فرمت Jpg


دانلود نمونه ترنج شماره بیست و نه - Toranj 29


دانلود نمونه ترنج شماره بیست و نه - Toranj 29

هنر ترنج شماره بیست و نه | 1.2 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پانزده - Tazhib 15


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پانزده - Tazhib 15

طرح تذهیب | 14.9 مگابایت | فرمت Jpg


دانلود نمونه ترنج شماره بیست و هشت - Toranj 28


دانلود نمونه ترنج شماره بیست و هشت - Toranj 28

هنر ترنج شماره بیست و هشت | 1.4 مگابایت | فرمت Eps&Jpg


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار ده - Tazhib 14


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار ده - Tazhib 14

طرح تذهیب | 14.7 مگابایت | فرمت Jpg