آموزش های تخصصی در حوزه گرافیک مهارت هایی برای کسب درامد..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!
مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد


13 کار هنری هندسی اثر طراح و کارگردان جیامپائولو میراگلیا


13 کار هنری هندسی اثر طراح و کارگردان جیامپائولو میراگلیا

مصاحبه با هنرمند خارجی جیامپائولو میراگلیا



مصاحبه با عکاس توموکی مومزونو - عکاس پرتره های ورزشی


مصاحبه با عکاس توموکی مومزونو - عکاس پرتره های ورزشی

مصاحبه با هنرمند خارجی توموکی مومزونو



مصاحبه با عکاس جاناتان دوکرویکس (Jonathan Ducruix)


مصاحبه با عکاس جاناتان دوکرویکس (Jonathan Ducruix)

مصاحبه با هنرمند خارجی جوناتان دوکرویکس



معرفی Tim Tadder: هنرمند، عکاس پرتره و طراح تصاویر تبلیغاتی


معرفی Tim Tadder: هنرمند، عکاس پرتره و طراح تصاویر تبلیغاتی

مصاحبه با هنرمند خارجی Tim Tadder



مصاحبه با Oana Cambrea هنرمند دیجیتال


مصاحبه با Oana Cambrea هنرمند دیجیتال

مصاحبه با هنرمند دیجیتال



معرفی هنرمندان خارجی Cynthia Sheppard از کشور ایالت متحده آمریکا به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Cynthia Sheppard از کشور ایالت متحده آمریکا به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Cynthia Sheppard از کشور ایالت متحده آمریکا



مصاحبه با طراح لوگو (Shyam B (Almosh82


مصاحبه با طراح لوگو (Shyam B (Almosh82

مصاحبه با طراح لوگو (Shyam B (Almosh82



معرفی هنرمندان خارجی Alex Suvorov Alsuv از کشور روسیه به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Alex Suvorov Alsuv از کشور روسیه به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Alex Suvorov Alsuv از کشور روسیه



مصاحبه با طراح و کارگردان هنری توانا Richard Roberts


مصاحبه با طراح و کارگردان هنری توانا Richard Roberts

مصاحبه با کارگردان هنری توانا