فروش ویژه به مناسبت آغاز بهار، آموزش های مناسب کسب درآمد تا 45 درصد تخفیف ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

فقط تا 29 اسفند 1397

 

معرفی هنرمندان خارجی Marian Rupp از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی   Marian Rupp از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Marian Rupp از کشور آلمان


معرفی هنرمندان خارجی Gary Tonge از کشور انگلستان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Gary Tonge از کشور انگلستان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Gary Tonge از کشور انگلستان


معرفی هنرمندان خارجی Luuk Gervink از کشور هلند به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Luuk Gervink از کشور هلند به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Luuk Gervink از کشور هلند


معرفی هنرمندان خارجی Kervin W Brisseaux از کشور ایالات متحده به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Kervin W Brisseaux از کشور ایالات متحده به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Kervin W Brisseaux از کشور ایالات متحده


استاد ایمان راد


استاد ایمان راد

معرفی استاد ایمان راد یکی از هنرمندان مطرح در عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


معرفی هنرمندان خارجی Marek از کشور لهستان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Marek از کشور لهستان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Marek از کشور لهستان


معرفی هنرمندان خارجی Julie Dillon از کشور ایالات متحده به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Julie Dillon از کشور ایالات متحده به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Julie Dillon از کشور ایالات متحده


معرفی هنرمندان خارجی Kai Spannuth از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی  Kai Spannuth از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Kai Spannuthr از کشور آلمان


معرفی هنرمندان خارجی Jerico Santander از کشور اسپانیا به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی  Jerico Santander از کشور اسپانیا به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Jerico Santander از کشور اسپانیا


استاد علی وزیریان


استاد علی وزیریان

معرفی استاد علی وزیریان یکی از هنرمندان پر کار در عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار