فروش ویژه به مناسبت آغاز بهار، آموزش های مناسب کسب درآمد تا 45 درصد تخفیف ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

فقط تا 29 اسفند 1397

 

معرفی هنرمندان خارجی Emeric Trahand از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی   Emeric Trahand از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Emeric Trahand از کشور فرانسه


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی پدرام حربی


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی پدرام حربی

معرفی پدرام حربی یکی از هنرمندان خلاق عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


معرفی هنرمندان خارجی Alberto Seveso از کشور ایتالیا به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Alberto Seveso از کشور ایتالیا به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Alberto Seveso از کشور ایتالیا


معرفی هنرمندان خارجی Raphael Lacoste از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Raphael Lacoste از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Raphael Lacoste از فرانسه


معرفی هنرمندان خارجی Vitaly S Alexius از کشور روسیه به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Vitaly S Alexius از کشور روسیه به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Vitaly S Alexius از کشور روسیه


معرفی هنرمندان خارجی Fred Perrot از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی  Fred Perrot از کشور فرانسه به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Fred Perrot از فرانسه


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی، تهمتن امینیان


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی، تهمتن امینیان

معرفی تهمتن امینیان یکی از بزرگان عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


معرفی هنرمندان خارجی Heiko Klug از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی  Heiko Klug از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Heiko Klug از آلمان


معرفی هنرمندان خارجی Lorenz Hideyoshi Ruwwe از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار


معرفی هنرمندان خارجی Lorenz Hideyoshi Ruwwe از کشور آلمان به همراه مجموعه آثار

آشنایی با طراحان بین المللی Lorenz Hideyoshi Ruwwe از کشور آلمان


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی، رسول کمالی دولت آبادی


معرفی هنرمندان برجسته ایرانی، رسول کمالی دولت آبادی

معرفی رسول کمالی یکی از بزرگان عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار