زمستانه داغ آموزش های حرفه ای فتوشاپ و افترافکت و سایر نرم افزار های گرافیکی ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

 


فتوشاپ: دوره های شروع تا فتومونتاژ - طراحی اقلام تبلیغاتی - طراحی کاور و لوگو - تکنیک های روتوش آتلیه ای - دوره های ویژه ورود به بازار کار
افتر افکت:  انیمیشن سازی - موشن گرافیک - جلو ه های ویژه سینمایی - طراحی موزیک ویدئو 
آموزش سایر نرم افزارهای کاربردی مانند کورل - ایلوستریتور - پریمایر - مایا - سینمافوردی

 

مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی محمد امیری از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی محمد امیری از ایران

10 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 0.217 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی روزبه فیروزمند از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی روزبه فیروزمند از ایران

52 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 10.0 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی سما عطریان از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی سما عطریان از ایران

94 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 50.8 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی فرشید منفرد از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی فرشید منفرد از ایران

212 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 36.8 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی مودت از ایران


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی مودت از ایران

14 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 2.73 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی علی کریمی از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی علی کریمی از ایران

35 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 7.53 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی محمد حسن آزادگان از ایران


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی محمد حسن آزادگان از ایران

72 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 14.6 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی عرفان از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار گرافیکی عرفان از ایران

164 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 67.7 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی سپیده نیک صفت از ایران


مشاهده آثار طراحان داخلی، آثار گرافیکی سپیده نیک صفت از ایران

135 تصویر طراحی از هنرمندان داخلی | 50.8 مگابایت | فرمت Jpg


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار تصویر سازی معصومه عبدی پور از ایران


مشاهده آثار هنرمندان داخلی، آثار تصویر سازی معصومه عبدی پور از ایران

82 تصویر تصویر سازی از هنرمندان داخلی | 10.8 مگابایت | فرمت Jpg