فروش بهاره آموزش های تخصصی گرافیکی، تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


 


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


استاد بهراد جوانبخت


استاد بهراد جوانبخت

معرفی استاد بهراد جوانبخت یکی از هنرمندان پر کار در عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثاراستاد مجید عباسی


استاد مجید عباسی

معرفی استاد مجید عباسی یکی از هنرمندان پر کار در عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثاراستاد فرزاد ادیبی


استاد فرزاد ادیبی

معرفی استاد فرزاد ادیبی یکی از هنرمندان مطرح در عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثاراستاد ابراهیم حقیقی


استاد ابراهیم حقیقی

معرفی استاد ابراهیم حقیقی یکی از بزرگان عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


استاد بیژن صیفوری


استاد بیژن صیفوری

معرفی استاد بیژن صیفوری یکی از هنرمندان مطرح عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


استاد فرهاد فزونی


استاد فرهاد فزونی

معرفی استاد فرهاد فزونی‌ یکی از فعالترین هنرمندان در عرصه گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


استاد فرشید مثقالی


استاد فرشید مثقالی

معرفی استاد فرشید مثقالی یکی از هنرمندان بزرگ عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


استاد ساعد مشكی‌


استاد ساعد مشكی‌

معرفی استاد ساعد مشكی‌ یکی از برجسته ترین هنرمندان در عرصه گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار


استاد رضا عابدینی


استاد رضا عابدینی

معرفی استاد رضا عابدینی یکی از هنرمندان خلاق عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثاراستاد آیدین آغداشلو


استاد آیدین آغداشلو

معرفی استاد آیدین آغداشلو یکی از مبتکران عرصه ی گرافیک معاصر ایران بهمراه برخی از آثار