فروش بهاره آموزش های تخصصی گرافیکی، تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


 


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

9 نمونه صفحه آرایی مجلات


9 نمونه صفحه آرایی مجلات

صفحه آرایی مجلات | 2.41 مگابایت | فرمت jpg


11نمونه صفحه آرایی مجلات


11نمونه صفحه آرایی مجلات

صفحه آرایی مجلات | 2.99 مگابایت | فرمت jpg


11 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره چهار


11 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره چهار

آگهی مجلات | 11طرح | 2.47 مگابایت | فرمت jpg


13 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره سه


13 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره سه

آگهی مجلات | 13 طرح | 2.46 مگابایت | فرمت jpg


15 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره دو


15 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره دو

آگهی مجلات | 15 طرح | 2.83 مگابایت | فرمت jpg


نمونه هایی زیبا از طراحی جلد کتاب شماره دو


نمونه هایی زیبا از طراحی جلد کتاب شماره دو

جلد کتاب | 9 طرح | 2.48 مگابایت | فرمت jpg



34 نمونه زیبا و جالب از بروشور و طرح های چاپی


34 نمونه زیبا و جالب از بروشور و طرح های چاپی

بیش از سی نمونه برشور و طرح های چاپی با طراحی زیبا


13 نمونه صفحه فهرست شماره دو


13 نمونه صفحه فهرست شماره دو

صفحه فهرست | 13 طرح | 2.96 مگابایت | فرمت jpg


13 نمونه صفحه فهرست شماره یک


13 نمونه صفحه فهرست شماره یک

صفحه فهرست | 13 طرح| 2.83 مگابایت | فرمت jpg



11 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره یک


11 نمونه صفحه آگهی مجلات شماره یک

آگهی مجلات |11 طرح | 2.13 مگابایت | فرمت jpg