فروش ویژه تابستانه آموزش های کاربردی ویژه ورود به بازار کار تا 30% تخفیف


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


دانلود اکشن فتوشاپ رتوش تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Retouch Ps Actions


دانلود اکشن فتوشاپ رتوش تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Retouch Ps Actions

اکشن فتوشاپ رتوش تصاویر از گرافیک ریور | 4.22 مگابایت | فرمت ATN


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خزه درخت بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - Graphicriver Moss Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خزه درخت بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - Graphicriver Moss Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خزه درخت بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 18.5 مگابایت | فرمت ATN & ABR & PAT


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد 49 افکت بوکه های نورانی متنوع بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 49 Bokeh Lights


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد 49 افکت بوکه های نورانی متنوع بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 49 Bokeh Lights

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت دیوار چراغانی یا نور بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 159 مگابایت | فرمت ATN & JPG


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی با کاردک از گرافیک ریور - Graphicriver Realistic Palette-Knife Painting Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی با کاردک از گرافیک ریور - Graphicriver Realistic Palette-Knife Painting Action

تبدیل تصاویر به نقاشی با کاردک از گرافیک ریور | 197 مگابایت | فرمت ATN & ABR & PAT


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت دودهای رنگی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Coloured Smoke Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت دودهای رنگی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Coloured Smoke Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت دودهای رنگی بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 17.5 مگابایت | فرمت ATN & ABR


دانلود 20 اکشن فتوشاپ رتوش حرفه ای پوست از گرافیک ریور - Graphicriver Skin 20 Retouching Actions


دانلود 20 اکشن فتوشاپ رتوش حرفه ای پوست از گرافیک ریور - Graphicriver Skin 20 Retouching Actions

20 اکشن فتوشاپ رتوش حرفه ای پوست از گرافیک ریور | 0.85 مگابایت | فرمت ATN


دانلود اکشن فتوشاپ ساخت پوستر فانتزی از گرافیک ریور - Graphicriver Sensual Action


دانلود اکشن فتوشاپ ساخت پوستر فانتزی از گرافیک ریور - Graphicriver Sensual Action

اکشن فتوشاپ ساخت پوستر فانتزی از گرافیک ریور | 5.38 مگابایت | فرمت ATN & ABR


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پاشیدن آب بر روی تصاویر - CM Water Splash Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پاشیدن آب بر روی تصاویر - CM Water Splash Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پاشیدن آب بر روی تصاویر | 4.54 مگابایت | فرمت ATN & ABR


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی روی بوم به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - Graphicriver Canvas Painting Effect Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی روی بوم به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - Graphicriver Canvas Painting Effect Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی روی بوم به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 80.6 مگابایت | فرمت ATN & PAT & GRD


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن قدیمی از گرافیک ریور - Graphicriver Retro Oil Painting Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن قدیمی از گرافیک ریور - Graphicriver Retro Oil Painting Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن قدیمی از گرافیک ریور | 0.139 مگابایت | فرمت ATN