فروش آموزش های ویژه سایت


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکسفوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت متن با افکت تارعنکبوت به همراه آموزش ویدئویی - CM Spider Webs Text Effect


دانلود اکشن فتوشاپ ساخت متن با افکت تارعنکبوت به همراه آموزش ویدئویی - CM Spider Webs Text Effect

اکشن فتوشاپ ساخت متن با افکت تارعنکبوت به همراه آموزش ویدئویی | 0.89 + 26.1 مگابایت | فرمت ATN & ABR & MP4


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت ستاره های چشمک زن متحرک بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Twinkle Gif Animation Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت ستاره های چشمک زن متحرک بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Twinkle Gif Animation Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت ستاره های چشمک زن متحرک بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 0.109 + 81.6 مگابایت | فرمت ATN & ABR & MP4


دانلود مجموعه براش فتوشاپ نورهای انتزاعی - CM Abstract Light Brushes For Photoshop


دانلود مجموعه براش فتوشاپ نورهای انتزاعی - CM Abstract Light Brushes For Photoshop

60 دانلود براش فتوشاپ نورهای انتزاعی | 159 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & PNG & ABR


دانلود مجموعه ابزار فتوشاپ استایل با افکت چوبی، براش و کلیپ آرت برگ، زنجیر و پیچ و مهره - CM Woody Photoshop Design Kit


دانلود مجموعه ابزار فتوشاپ استایل با افکت چوبی، براش و کلیپ آرت برگ، زنجیر و پیچ و مهره - CM Woody Photoshop Design Kit

مجموعه ابزار فتوشاپ استایل با افکت چوبی، براش و کلیپ آرت برگ، زنجیر و پیچ و مهره | 857 مگابایت | فرمت ASL & ABR & PNG & JPG


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پس زمینه آرامش بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Serenity Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پس زمینه آرامش بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Serenity Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پس زمینه آرامش بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 22.4 + 7.71 مگابایت | فرمت ATN & ABR & MP4


دانلود مجموعه براش فتوشاپ آبرنگی به سبک نقاشی امپرسیونیستی - CM Modern Impressionist PS Brush Studio


دانلود مجموعه براش فتوشاپ آبرنگی به سبک نقاشی امپرسیونیستی - CM Modern Impressionist PS Brush Studio

25مجموعه براش فتوشاپ آبرنگی به سبک نقاشی امپرسیونیستی | همراه با پیش نمایش | 136 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & PAT & TPL & RTF & ABR


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری آب و جوهر بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Ink In Water V.1 Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری آب و جوهر بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Ink In Water V.1 Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری آب و جوهر بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 1.59 مگابایت | فرمت ATN & ABR


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری بازتاب قدرت بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Power Art Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری بازتاب قدرت بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Power Art Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت هنری بازتاب قدرت بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 14.1 مگابایت | فرمت ATN & ABR & PAT


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح اولیه نقاشی سه بعدی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Conceptum 3D Sketch Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح اولیه نقاشی سه بعدی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور - GraphicRiver Conceptum 3D Sketch Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت دانه های برف و عناصر تزئینی بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور | 28.6 + 35.9 مگابایت | فرمت ATN & ABR & PAT & MP4


دانلود مجموعه براش فتوشاپ برف - Snow Brushes For Photoshop


دانلود مجموعه براش فتوشاپ برف - Snow Brushes For Photoshop

25 دانلود براش فتوشاپ برف | 31.3 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & BMP & ABR