فروش ویژه دورهای کاربردی مناسب ورود به بازار کار با تخفیف هایی تا 30 درصد ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


دانلود تصاویر براش گرانج کثیف، قدیمی، زنگ زده، ترک خورده - Designtnt Grunge Photoshop Brushes


دانلود تصاویر براش گرانج کثیف، قدیمی، زنگ زده، ترک خورده - Designtnt Grunge Photoshop Brushes

تصاویر براش گرانج کثیف، قدیمی، زنگ زده، ترک خورده | 35.3 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & ABR


دانلود براش نورهای متنوع برای فتوشاپ - Light Photoshop Effects


دانلود براش نورهای متنوع برای فتوشاپ - Light Photoshop Effects

براش نورهای متنوع برای فتوشاپ | 82.7 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR


دانلود براش حرکات نامنظم قلم مو - HG Brushes Mad Brush Strokes


دانلود براش حرکات نامنظم قلم مو - HG Brushes Mad Brush Strokes

براش حرکات نامنظم قلم مو | 2.68 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش ذرات پخش شده رنگ ها - Brushes Paint War


دانلود براش ذرات پخش شده رنگ ها - Brushes Paint War

براش ذرات پخش شده رنگ ها | 0.34 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR


دانلود براش شیشه شکسته برای فتوشاپ - Brushes For Photoshop Splinters


دانلود براش شیشه شکسته برای فتوشاپ - Brushes For Photoshop Splinters

براش شیشه شکسته برای فتوشاپ | 2.80 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش قلب و گل - Hearts And Flowers Brushes Set


دانلود براش قلب و گل - Hearts And Flowers Brushes Set

براش قلب و گل | 2.22 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش بال و پر برای فتوشاپ - Feather Wing Brushes Set


دانلود براش بال و پر برای فتوشاپ - Feather Wing Brushes Set

براش بال و پر برای فتوشاپ | 2.82 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش ضربه های قلم نقاشی - Paint Strokes PS Brushes


دانلود براش ضربه های قلم نقاشی - Paint Strokes PS Brushes

براش ضربه های قلم نقاشی | 35.6 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش ایجاد لکه های جوهر - Splatter PS Brushes


دانلود براش ایجاد لکه های جوهر - Splatter PS Brushes

براش ایجاد لکه های جوهر | 8.96 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ABR & JPG


دانلود براش گل های تزئینی - Floral Brushes Set


دانلود براش گل های تزئینی - Floral Brushes Set

براش گل های تزئینی | 5.73 مگابایت | فرمت JPG & ABR