فروش بهاره آموزش های تخصصی گرافیکی، تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


 


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

دانلود اشکال متنوع انتزاعی - Flow Shapes 02


دانلود اشکال متنوع انتزاعی - Flow Shapes 02

88 شکل متنوع انتزاعی | 0.337 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع انتزاعی - Flow Shapes 01


دانلود اشکال متنوع انتزاعی - Flow Shapes 01

143 شکل متنوع انتزاعی | 0.333 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال انتزاعی - Widgets Shapes 02


دانلود اشکال انتزاعی - Widgets Shapes 02

176 شکل انتزاعی | 0.240 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال اعداد - Numbers Shapes 02


دانلود اشکال اعداد - Numbers Shapes 02

200 شکل اعداد | 1.6 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال انتزاعی - Widgets Shapes 01


دانلود اشکال انتزاعی - Widgets Shapes 01

176 شکل انتزاعی | 0.326 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال اعداد - Numbers Shapes 01


دانلود اشکال اعداد - Numbers Shapes 01

200 شکل اعداد | 0.844 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال قلب 88 - Hearts Shapes


دانلود اشکال قلب 88 - Hearts Shapes

88 اشکال قلب | 0.163 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 51 - Spheroids Shapes 02


دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 51 - Spheroids Shapes 02

51 اشکال دایره | 0.454 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال حلقوی، دایره - Rings Shapes


دانلود اشکال حلقوی، دایره - Rings Shapes

88 اشکال حلقوی | 0.659 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 60 - Spheroids Shapes 01


دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 60 - Spheroids Shapes 01

60 اشکال دایره | 1.11 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh