فروش بهاره آموزش های تخصصی گرافیکی، تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


 


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 60 - Spheroids Shapes 01


دانلود اشکال دایره، مدور، منحنی 60 - Spheroids Shapes 01

60 اشکال دایره | 1.11 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال دایره، ستاره، منحنی 80 - Waved Shapes


دانلود اشکال دایره، ستاره، منحنی 80 - Waved Shapes

80 اشکال | 0.116 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال فرم شماره سه 102 - Frames Shapes 03


دانلود اشکال فرم شماره سه 102 - Frames Shapes 03

102 اشکال فرم شماره سه | 0.219 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال فرم شماره دو 88 - Frames Shapes 02


دانلود اشکال فرم شماره دو 88 - Frames Shapes 02

88 اشکال فرم شماره دو | 0.354 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال فرم شماره یک 123 - Frames Shapes 01


دانلود اشکال فرم شماره یک 123 - Frames Shapes 01

123 اشکال فرم شماره یک | 0.289 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال منحنی و پیچان شماره چهار 88 - Warped Shapes 04


دانلود اشکال منحنی و پیچان شماره چهار 88 - Warped Shapes 04

88 اشکال منحنی شماره چهار | 0.101 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال انتزاعی شماره دو 88 - Distort Shapes 02


دانلود اشکال انتزاعی شماره دو 88 - Distort Shapes 02

88 اشکال انتزاعی شماره دو | 0.286 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال انتزاعی شماره یک 176 - Distort Shapes 01


دانلود اشکال انتزاعی شماره یک 176 - Distort Shapes 01

176 اشکال انتزاعی شماره یک | 0.281 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال شکسته و منحنی شماره چهار 176 - Zigzag Shapes 04


دانلود اشکال شکسته و منحنی شماره چهار 176 - Zigzag Shapes 04

176 اشکال شکسته و منحنی شماره چهار | 0.400 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال شکسته و منحنی شماره سه 176 - Zigzag Shapes 03


دانلود اشکال شکسته و منحنی شماره سه 176 - Zigzag Shapes 03

176 اشکال شکسته و منحنی شماره سه | 0.349 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh