فروش بهاره آموزش های تخصصی گرافیکی، تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


 


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

دانلود اشکال منحنی و پیچان شماره یک 160 - Warped Shapes 01


دانلود اشکال منحنی و پیچان شماره یک 160 - Warped Shapes 01

160 اشکال منحنی شماره یک | 0.211 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره شانزده 80 - Basic Shapes 16


دانلود اشکال متنوع شماره شانزده 80 - Basic Shapes 16

80 اشکال متنوع شماره شانزده | 0.211 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره پانزده 100 - Basic Shapes 15


دانلود اشکال متنوع شماره پانزده 100 - Basic Shapes 15

100 اشکال متنوع شماره پانزده | 0.509 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره چهارده 130 - Basic Shapes 14


دانلود اشکال متنوع شماره چهارده 130 - Basic Shapes 14

130 اشکال متنوع شماره چهارده | 0.204 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره سیزده 130 - Basic Shapes 13


دانلود اشکال متنوع شماره سیزده 130 - Basic Shapes 13

130 اشکال متنوع شماره سیزده | 0.263 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره دوازده 140 - Basic Shapes 12


دانلود اشکال متنوع شماره دوازده 140 - Basic Shapes 12

140 اشکال متنوع شماره دوازده | 1.25 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره یازده 140 - Basic Shapes 11


دانلود اشکال متنوع شماره یازده 140 - Basic Shapes 11

140 اشکال متنوع شماره یازده | 0.159 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال ترکیبی شماره سیزده 88 - Mixed Shapes 13


دانلود اشکال ترکیبی شماره سیزده 88 - Mixed Shapes 13

88 اشکال جدید و زیبا شماره سیزده | 0.298 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره ده 160 - Basic Shapes 10


دانلود اشکال متنوع شماره ده 160 - Basic Shapes 10

160 اشکال متنوع شماره ده | 0.762 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh


دانلود اشکال متنوع شماره نه 182 - Basic Shapes 09


دانلود اشکال متنوع شماره نه 182 - Basic Shapes 09

182 اشکال متنوع شماره نه | 0.354 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Csh