آموزش های تخصصی در حوزه گرافیک مهارت هایی برای کسب درامد..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!
مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد


افکت جالب نمایش تصاویر فلش


افکت جالب نمایش تصاویر فلش

آموزش افکت پیشرفته ی عکس در فلش


آموزش فلش خلق افکت چشمک زن جهت تصاویر دلخواه


آموزش فلش خلق افکت چشمک زن جهت تصاویر دلخواه

آموزش ساخت فریم فریم تصاویر چشمک زن در نرم افزار فلش


آموزش افکت تغییر شکل ناگهانی در فلش


 آموزش افکت تغییر شکل ناگهانی در فلش

آموزش افکت تغییر شکل ناگهانی در فلش