فروش ویژه دورهای کاربردی مناسب ورود به بازار کار با تخفیف هایی تا 30 درصد ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


آموزش ایلوستریتور، ماسک کردن با استفاده از Clipping Path - Opacity Mask

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 25297

آموزش ایلوستریتور، ماسک کردن با استفاده از Clipping Path - Opacity Mask

آموزش ایلوستریتور درس بیست و ششم، Clipping Path / Opacity Mask


آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Live Paint

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 38410

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Live Paint

آموزش ایلوستریتور درس بیست و پنجم، کاربرد ابزار Live Paint


آموزش ایلوستریتور، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp و کشیدن نمودار در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 20360

آموزش ایلوستریتور، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp و کشیدن نمودار در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس بیست و چهارم، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp


آموزش ایلوستریتور، کاربرد 3D Extrude و Bevel

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 20058

آموزش ایلوستریتور، کاربرد 3D Extrude و Bevel

آموزش ایلوستریتور درس بیست و سوم، کاربرد 3D Extrude و Bevel


آموزش ایلوستریتور، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 26184

آموزش ایلوستریتور، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)

آموزش ایلوستریتور درس بیست و دوم، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)


آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Symbol

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 23624

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Symbol

آموزش ایلوستریتور درس نوزدهم، کاربرد ابزار Symbol


آموزش ایلوستریتور، خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 27801

آموزش ایلوستریتور، خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

آموزش ایلوستریتور درس هجدهم، خلق تصاویر واقعی با ابزار Gradient Mesh


آموزش ایلوستریتور، ترکیب اشکال و رنگ ها در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 22513

آموزش ایلوستریتور، ترکیب اشکال و رنگ ها در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس هفدهم، ترکیب اشکال و رنگ ها


آموزش ایلوستریتور، کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور - Basic Text

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 38793

آموزش ایلوستریتور، کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور - Basic Text

آموزش ایلوستریتور درس شانزدهم، Basic Text


آموزش ایلوستریتور، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 40186

آموزش ایلوستریتور، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس پانزدهم، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور