فروش پاییزی آموزش های تخصصی گرافیکی تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !

دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 آموزش ایلوستریتور، ماسک کردن با استفاده از Clipping Path - Opacity Mask

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 23907

آموزش ایلوستریتور، ماسک کردن با استفاده از Clipping Path - Opacity Mask

آموزش ایلوستریتور درس بیست و ششم، Clipping Path / Opacity Mask


آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Live Paint

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 37678

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Live Paint

آموزش ایلوستریتور درس بیست و پنجم، کاربرد ابزار Live Paint


آموزش ایلوستریتور، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp و کشیدن نمودار در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 19828

آموزش ایلوستریتور، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp و کشیدن نمودار در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس بیست و چهارم، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp


آموزش ایلوستریتور، کاربرد 3D Extrude و Bevel

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 19386

آموزش ایلوستریتور، کاربرد 3D Extrude و Bevel

آموزش ایلوستریتور درس بیست و سوم، کاربرد 3D Extrude و Bevel


آموزش ایلوستریتور، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 25503

آموزش ایلوستریتور، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)

آموزش ایلوستریتور درس بیست و دوم، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)


آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Symbol

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 22767

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Symbol

آموزش ایلوستریتور درس نوزدهم، کاربرد ابزار Symbol


آموزش ایلوستریتور، خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 26863

آموزش ایلوستریتور، خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

آموزش ایلوستریتور درس هجدهم، خلق تصاویر واقعی با ابزار Gradient Mesh


آموزش ایلوستریتور، ترکیب اشکال و رنگ ها در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 21681

آموزش ایلوستریتور، ترکیب اشکال و رنگ ها در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس هفدهم، ترکیب اشکال و رنگ ها


آموزش ایلوستریتور، کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور - Basic Text

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 35988

آموزش ایلوستریتور، کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور - Basic Text

آموزش ایلوستریتور درس شانزدهم، Basic Text


آموزش ایلوستریتور، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

 • دسته: آموزش ایلوستریتور » مقدماتی
 • تعداد بازدید: 38940

آموزش ایلوستریتور، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور درس پانزدهم، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور