آموزش طراحی متن سه بعدی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ به زبان فارسی - بخش اول


آموزش طراحی متن سه بعدی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ به زبان فارسی - بخش اولدر آموزش امروز به شما آموزش خواهیم داد چگونه با استفاده از smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید.

آیتم های مورد نیاز برای انجام آموزش
- فونت Raleway
- بکگراند آبی

قبل از شروع کار فونت ذکر شده را از پوشه دانلود برداشته و آن را نصب کنید همچنین تصویر بکگراند نیز در پوشه دانلود قرار دارد.

1. یک بکگراند سند بارگذاری کنید
برای بکگراند سند از تصویر بکگراند واقع در پوشه دانلود استفاده می کنیم. این یک فایل JPG به ابعاد 2000x3000 است.


2. طراحی یک Smart Object

مرحله1
با رفتن به مسیر Layer > New > Layer یک لایه جدید اضافه کرده و نام آن را Hide me گذاشته و روی OK کلیک کنید. این لایه را با هر رنگی که دوست دارید پر کنید، برای مثال برای پر کردن آن با رنگ پس زمینه کلیدهای Control-Delete را فشار دهید.


مرحله2
ابزار Type را برداشته و فونت Raleway را انتخاب کنید. Font Style را روی Black و Font Size را روی 635pt انتخاب کرده و Center text را انتخاب کنید. عبارت BLACK GOLD را در مرکز سند و در دو خط و همگی با حروف بزرگ تایپ کنید.


مرحله3
لایه BLACK GOLD را انتخاب کرده، سپس در حالی که کلید Control را نگه داشته اید روی لایه Hide me کلیک کنید تا هر دو لایه با هم انتخاب شوند، سپس به مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object بروید.


مرحله4
روی لایه BLACK GOLD smart object راست کلیک کرده و گزینه Edit Contents را انتخاب کنید تا smart object باز شود.


مرحله5
لایه Hide me را از پنل لایه ها پاک کنید. سپس سند BLACK GOLD.psb را ببندید و روی Yes کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.


مرحله6
لایه BLACK GOLD را انتخاب کرده و به مسیر Layer > Rename Layer بروید و نام آن را به Gold تغییر دهید.


3. ساخت یک اکشن منقبض کننده
در آخرین مرحله، قبل از اینکه افکت اصلی را بسازیم، باید یک اکشن کوچک بسازیم که می تواند در روند کار خیلی کمک کننده باشد.

مرحله1
روی لایه Gold راست کلیک کرده و گزینه Duplicate Layer را انخاب کنید. نام لایه را به Action تغییر داده و روی OK کلیک کنید.


مرحله2
کلیدهای Alt-F9 را فشار دهید تا پنل Actions باز شود، سپس روی دکمه Create new set کلیک کرده و نام آن را به Shrinking Action تغییر داده و روی OK کلیک کنید.


مرحله3
لایه Action را از پنل لایه ها انتخاب کرده و سپس روی دکمه Create new action در قسمت پایین پنل Actions کلیک کنید. نام آن را به Shrink تغییر داده و روی Record کلیک کنید.

 

مرحله4
کلیدهای Control-J را فشار دهید تا لایه Action کپی شود.


مرحله5
به مسیر Layer > Arrange > Send Backward بروید. با انجام این کار لایه Action copy زیر لایه Action قرار می گیرد.


مرحله6
کلیدهای Control-T را فشار دهید و در نوار تنظیمات ابزار  W: 99.93 و H: 99.90 در در نظر بگیرید. سپس کلید Enter را دوبار فشار دهید تا جابجایی انجام شود.


Step 7
دکمه Stop واقع در قسمت پایین پنل Actions را فشار داده و لایه های Action و Action copy را از پنل لایه ها پاک کنید. حال اکشن Shrink آماده استفاده است.


4. ساخت افکت سه بعدی
در این قسمت با استفاده از اکشنی که ساختیم چندین لایه خواهیم ساخت.

مرحله1
لایه Gold را انتخاب کرده و سپس اکشن Shrink را از پنل Actions انتخاب کنید.


مرحله2
حالا برای افکت سه بعدی 105 لایه خواهیم ساخت. دکمه Play را در پایین پنل Actions فشار دهید تا اکشن اجرا شود، همچنان دکمه را نگه دارید تا لایه Gold copy 105 در پنل لایه ها ساخته شود.


مرحله3
لایه Gold copy 105 را انتخاب کرده و به مسیر Layer > Duplicate layer بروید و نام آن را Shadow بگذارید. به مسیر Layer > Arrange > Send Backward بروید تا لایه به عقب برود.

 


مرحله4
در اینا می خواهیم تعدادی گروه (group) بسازیم و پنل لایه ها را کمی مرتب کنیم. لایه Gold copy را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه Gold copy 19 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Control-G را فشار دهید تا یک group یا گروه ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 1 بگذارید.


مرحله5
لایه Gold copy 20 را انتخاب کرده، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 29 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بینشان انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 2 بگذارید.


مرحله6
لایه Gold copy 30 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 39 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شودT سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 3 بگذارید.


مرحله7
لایه Gold copy 40 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 59 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 4 بگذارید.


مرحله8
لایه Gold copy 60 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 89 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 5 بگذارید.


مرحله9
لایه Gold copy 90 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 94 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 6 بگذارید.


مرحله10
لایه Gold copy 95 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 100 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Ctrl-G را فشار دهید تا یک group ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 7 بگذارید.


مرحله11
لایه Gold copy 101 را انتخاب کرده و سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه Gold copy 105 کلیک کنید تا این لایه ها و لایه های بین آنها انتخاب شوند. کلیدهای Control-G را فشار دهید تا یک group یا گروه ساخته شود سپس به مسیر Layer > Rename group رفته و نام آن را Effect 8 بگذارید.


5. اضافه کردن Layer Styles

مرحله1
لایه Gold را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کرده و layer style زیر را با تنظیمات ارائه شده اعمال نمایید:

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه کنید:


 Style: Inner Bevel
 Technique: Smooth
 Depth: 32%
 Direction: Down
 Size: 3 px
 Uncheck the Use Global Light box
 Angle: -81°
 Altitude: 26°
 Select Gloss Contour: Ring - Double
 Highlight Mode: Linear Dodge (Add) with a color #ffffff and Opacity: 18%
 Shadow Mode: Linear Burn with a color #171718 and Opacity: 33%

 


مرحله2
یک Stroke با تنظیمات زیر اعمال کنید: Size: 3 px
 Position: Inside
 Blend Mode: Normal
 Fill Type: Gradient
 Style: Angle
 Angle: 90°
 Check Dither box
 Scale: 150%
 Click on the Gradient and set these color stops:
 Color stop with a Color: #7a6b37 on Location: 7%
 Color stop with a Color: #84753f on Location: 43%
 Color stop with a Color: #7d6d37 on Location: 70%
 Color stop with a Color: #ffe785 on Location: 85%
 7 color stops with a Color: #f7c753 on these Locations: 0%, 13%, 19%, 48%, 63%, 81% and 100%
 5 color stops with a Color: #c59f44 on these Locations: 16%, 27%, 55%, 75% and 93%

 


مرحله3
یک Satin با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Linear Burn with the color #afa182
 Opacity: 4%
 Angle: 0°
 Distance: 22 px
 Size: 1 px
 Check the Invert box


مرحله4
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
 Opacity: 7%


مرحله5
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Linear
 Angle: 67°
 Scale: 100%
 Click on the Gradient and set these color stops:
 Color stop 1 - Color: #010202 Location: 11%
 Color stop 2 - Color: #737373 Location: 34%
 Color stop 3 - Color: #010202 Location: 58%
 Color stop 4 - Color: #737373 Location: 75%
 Color stop 5 - Color: #010202 Location: 100%


حالا روی OK کلیک کنید تا همه تغییرات اعمال شود.

 

مرحله6
گروه Effect 1 را باز کرده و لایه Gold copy را انتخاب کنید، سپس روی لایه دوبار کلیک کرده و layer style ها زیر را اعمال کنید:

یک Inner Glow با تنظمات زیر اعمال کنید: (Blend  Mode: Linear Dodge (Add
 Opacity: 14%
 Pick the color #ffffff
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله7
یک Color Overlay با تنظمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله8
یک Gradient Overlay با تنظمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%
 Click on the Gradient and set these color stops:
 4 color stops with a Color: #7a6b37 on these Locations: 7%, 23%, 58% and 89%
 Color stop with a Color: #84753f on Location: 43%
 2 color stops with a Color: #7d6d37 on these Locations: 70% and 100%
 5 color stops with a Color: #ffe785 on these Locations: 4%, 25%, 39%, 85% and 97%
 6 color stops with a Color: #f7c753 on these Locations: 0%, 13%, 19%, 48%, 63% and 81%
 5 color stops with a Color: #c59f44 on these Locations: 16%, 34%, 55%, 75% and 93%


مرحله9
همین گرادیانت در مراحل بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بنابراین آن را ذخیره می کنیم. برای این کار روی دکمه New کلیک کنید. در نهایت روی OK کلیک کنید تا همه تنظیمات اعمال شود.

 

مرحله10
روی لایه Gold copy راست کلیک کرده و گزینه Copy Layer Style را انتخاب نمایید سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه کلیک کنید. پس از اینکه همه این لایه ها انتخاب شدند، روی همگی آنها راست کلیک کرده و Paste Layer Style را انتخاب کنید. با این کار استایل اعمال شده روی لایه Gold copy روی همه این لایه ها اعمال می شود.

 


مرحله11
گروه Effect 1 را ببندید و Effect 2 را باز کنید. لایه Gold copy 20 را انتخاب کرده و روی لایه دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس layer style زیر را اعمال نمایید:

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال نمایید:(Blend  Mode: Linear Dodge (Add
 Opacity: 7%
 Pick the color #ffffff
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله12
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله13
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%

 روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره شده است را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله14
روی لایه Gold copy 20 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 29 کلیک کنید. در حالی که این لایه ها و لایه ها بین آن انتخاب شده است، وی آنها راست کلیک کرده و Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله15
Effect 2 را بسته و Effect 3 را باز کنید. لایه Gold copy 30 را انتخاب کرده، روی آن دوبار کلیک کنید و استایل ها زیر را روی آن اعمال نمایید:

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Dodge (Add)
 Opacity: 3%
 Pick the color #ffffff
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مشاهده بخش دوم این آموش


محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com مجموعه های آموزشی فتوشاپ CS6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ)

محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید Photoshop CS6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم Photoshop CS6، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... .

  خرید پستی

سایر محصولات

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ (دوبله فارسی)

عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتيد شرکت معتبر PhotoshopCafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصي ويژگي هاي سه بعدي در فتوشاپ CS5 به صورت مالتي مديا.

  خرید پستی

سایر محصولات

امتیاز:

دانلود لینک فایل های مورد نیاز آموزش - 1.47 مگابایت

رمز فایل: www.persiangfx.com
گزارش خرابی
خرید آنتی ویروس ناد 32

آموزش قدم به قدم ساخت موزیک ویدئو در افتر افکت و به زبان فارسی - How to Create Music Video 2016


آموزش قدم به قدم ساخت موزیک ویدئو در افتر افکت و به زبان فارسی - How to Create Music Video 2016


مجموعه ی جدید آموزش ساخت ویدئو کلیپ منتشر شد...

در این مجموعه شما قادر خواهید بود به صورت قدم به قدم و از سطح مقدماتی تا پیشرفته با مباحث مختلف، در زمینه ی ساخت موزیک ویدئو آشنا شوید و با توجه به نیاز های شما در زمینه ی ساخت موزیک ویدئو و مهم تر از آن، جدید ترین، پرکاربرد ترین و چشم نواز ترین تکنیک های ساخت، در قالب آموزش ویدئویی به زبانی ساده و روان، در اختیار شما عزیزان و همراهان همیشگی پرشین جی اف ایکس قرار داده ایم.


توجه: این مجموعه برای علاقه مندان به ساخت موزیک ویدئو و جلوه های ویژه تهیه شده و پیشنهاد می شود به هیچ وجه این محصول را از دست ندهند.

 

           قبل از خرید پیش نمایش ویدئویی این آموزش مشاهده کنید:         

 

ویژگی های این مجموعه:
- 7 قسمت فیلم آموزشی به زبان فارسی (تا پایه تا پیشرفته)
- 3 ساعت آموزش فارسی
- کیفیت HD
-  فایل های مورد نیاز جهت تمرین
- دانلود دیجیتال 


مدل های آماده معماری داخلی و خارجی ساختمان - Archinterios & Archexterios - بخش اول و دوم


مدل های آماده معماری داخلی و خارجی ساختمان - Archinterios & Archexterios - بخش اول و دوم


مطمئنا تمامی طراحان سه بعدی یا همان 3D اعم از مبتدی تا حرفه ای ، اهمیت مدل ها و آبجک های آماده 3D Max را به خوبی می دانند. تا آنجا که در طراحی ساختمان به جای طراحی در و پنجره های سه بعدی حرفه ای با جزئیات کامل ، با استفاده از سورس های با کیفیت آماده می توانند ده ها ساعت در وقت صرفه جویی کرده و در عین حال، کیفیت را نیز به بالاترین حد ممکن برسانند. بی شک تمامی کاربران نرم افزارهای سه بعدی به ویژه 3Ds Max اهمیت داشتن کلکسیونی کامل از بهترین Model ها و Object های آماده را می دانند و به خوبی درک می کنند که در طراحی هر چقدر واقع گرایانه تر باشند طراحی آنها ،زیباتر و قوی تر موثر خواهد شد.شاید 3D کاری نباشد که نام محصولات ArchModels و ArchEctreiors و Archexteriors از کمپانی Envermotion را نشنیده باشد و با مدل ها و آبجکت های آماده 3Ds Max این شرکت کار نکرده باشد.

موضوعات موجود در این دو مجموعه ارزشمند عبارتند از :

- کامل ترین کلکسیون Model آماده چیدمان طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
- مدل های بسیار با کیفیت و متنوع معماری داخلی و خارجی عالی برای نرم افزارهای سه بعدی از کمپانی Envermotion
- مجموعه عظیم مدل های آماده 3Ds Max مخصوص طراحان داخلی و خارجی ساختمان
- بیش از 160 گیگابایت و هزاران مدل و سورس آماده سه بعدی و موضوعی بسیار دقیق و جزئی طراحی شده
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند Archinteriors از شماره 1 تا 25
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند Archexteriors از شماره 1 تا 15
- تنوع موضوعی بی نظیر مدل های آماده که تمامی نیازهای 3D Max و طراحان را یکجا رفع می نماید
- به همراه نسخه هایی و کاملا اکتیو شده نرم افزار VRay 2.3 و AutoDesk 3Ds Max 2013 64Bit Retail


در ادامه به بررسی موضوعات و محتویات هر دو بخش این مجموعه ارزشمند خواهیم پرداخت.