فروش آموزش های تخصصی گرافیکی تا 25 درصد تخفیف ویــژه .. !


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


آموزش فتوشاپ - انیمیشن سازی در فتوشاپ CS3


آموزش فتوشاپ - انیمیشن سازی در فتوشاپ CS3

آموزش انیمیشن سازی در فتوشاپ CS3


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش سوم


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش سوم

آموزش ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش دوم


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش دوم

آموزش ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش اول


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب - بخش اول

آموزش ایجاد یک طرح پوستر با گل های شناور بر روی آب


آموزش فتوشاپ - ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در فتوشاپ CS6 Extended - بخش دوم


آموزش فتوشاپ - ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در فتوشاپ CS6 Extended - بخش دوم

آموزش ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در CS6


آموزش فتوشاپ - ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در فتوشاپ CS6 Extended - بخش اول


آموزش فتوشاپ - ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در فتوشاپ CS6 Extended - بخش اول

آموزش ساخت یک افکت متنی سه بعدی با زمینه پاییز در CS6


آموزش فتوشاپ - ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش دوم


آموزش فتوشاپ - ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش دوم

ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش اول


آموزش فتوشاپ - ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش اول

ساخت یک لیوان نوشابه ویژه جشن با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش دوم


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش دوم

آموزش ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش اول


آموزش فتوشاپ - ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ - بخش اول

آموزش ایجاد یک سیاره کوچک با استفاده از امکانات سه بعدی فتوشاپ