فروش ویژه عید فطر آموزش های تخصصی، مناسب بازار کار تا 40% تخفیف ویژه


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 

خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دوم


خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دوم



در آموزش امروز به شما آموزش خواهیم داد چگونه با استفاده از smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید.

آیتم های مورد نیاز برای انجام آموزش
- فونت Raleway
- بکگراند آبی

قبل از شروع کار فونت ذکر شده را از پوشه دانلود برداشته و آن را نصب کنید همچنین تصویر بکگراند نیز در پوشه دانلود قرار دارد.

برای مشاهده بخش اول آموزش روی این قسمت کلیک کنید

مرحله16
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:

 



 Blend Mode: Color
Pick the color #fee691
Opacity: 100%


مرحله17
یک Gradient Overlay را تنظیمات زیر اعمال کنید:



Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله18
روی لایه Gold copy 30 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 39 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله19
Effect 3 را بسته و Effect 4 را ببندید. Gold copy 40 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: 


 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله20

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله21
روی لایه Gold copy 40 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 59 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله22
Effect 4 را بسته و Effect 5 را باز کنید. لایه Gold copy 60 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 3%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله23
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله24
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر وارد کنید:



Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله25
روی لایه Gold copy 60 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 89 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله26
Effect 5 را بسته و Effect 6 را باز کنید. لایه Gold copy 90 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 10%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله27
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله28
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%



روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله29
روی لایه Gold copy 90 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 94 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله30
Effect 6 را بسته و Effect 7 را باز کنید. لایه Gold copy 95 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:


 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 16%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله31
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله32
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%

 

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله33
روی لایه Gold copy 95 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 100 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله34
Effect 7 را بسته و Effect 8 را باز کنید. لایه Gold copy 101 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 22%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله35
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله36
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%



روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله37
روی لایه Gold copy 101 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 105 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


6. ایجاد سایه ها

مرحله1
لایه Shadow را انتخاب کرده، کلیدهای Ctrl-J را دوبار فشار دهید تا دو کپی از این لایه ساخته شود.


مرحله2
لایه Shadow را انتخاب کرده و کلیدهای Control-T را فشار داده سپس در موقعیت X مقدار 20px و در موقعیت Y مقدار 30px را وارد کنید؛ مقادیر موقعیتی که در تصویر زیر نشان داده شده است ممکن است برای طرح شما متفاوت باشد.

کلید Enter را فشار دهید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله3
روی لایه Shadow دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس لایه های زیر را اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
 Opacity: 35%


مرحله4
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Normal
 Pick the color #312000
 Opacity: 100%


مرحله5
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Multiply
 Pick the color #010101
 Opacity: 75%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 120°
 Distance: 17 px
 Spread: 0%
 Size: 5 px


روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله6
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و Radius را روی 4.3 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله7
به مسیر Filter > Blur > Motion Blur رفته، Angle را روی 60 درجه، Distance را روی 97 تنظیم کرده و در نهایت روی OK کلیک کنید.

 

 

مرحله8
لایه Shadow copy را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، شپس استایل های زیر را روی آن اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
Fill Opacity: 0%


مرحله9
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
Opacity: 47%
Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 124°
 Distance: 0 px
 Spread: 50%
 Size: 2 px


روی OK گلیک کنید تا تغییرات اعمال شود

 


مرحله10
لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس استایل های زیر را روی آن اعمال نمایید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:



 Opacity: 50%
 Fill Opacity: 0%

 

مرحله11
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:



 Blend Mode: Normal
 Pick the color #000000
 Opacity: 100%


مرحله12
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال نمایید:



 Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
 Opacity: 11%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 45°
 Distance: 87 px
 Spread: 0%
 Size: 79 px



روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله13
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته، Radius را روی 16.8 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله14
برای اینکه کار مرتب تر باشد همه لایه های مربوط به سایه را با هم group می کنیم. لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه Shadow کلیک کنید، سپس کلیدهای Control-G را فشار دهید تا از این لایه ها یک گروه ساخته شود.


تبریک می گویم! کار ما به پایان رسید
در این آموزش یاد گرفتید چگونه با استفاده از یک smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید. امیدوارم از آموزش امروز هم لذت برده باشید.


از این پس شما می توانید محتوا را از BLACK GOLD به هر متن، شکل و یا طرح وکتوری که خواستید تغییر دهید. برای این کار روی لایه Gold کلیک کرده و Edit contents را انتخاب کنید. وقتی کار ویرایش محتوا به اتمام رسید، فایل PSD را بسته و روی Yes کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

- مشاهده بخش اول

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com مجموعه های آموزشی فتوشاپ CS6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ)

محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید Photoshop CS6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم Photoshop CS6، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... .

  خرید پستی

سایر محصولات

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ (دوبله فارسی)

عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتيد شرکت معتبر PhotoshopCafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصي ويژگي هاي سه بعدي در فتوشاپ CS5 به صورت مالتي مديا.

  خرید پستی

سایر محصولات

امتیاز:

دانلود لینک فایل های مورد نیاز آموزش - 1.47 مگابایت

 

رمز فایل: www.persiangfx.com
گزارش خرابی
خرید آنتی ویروس ناد 32

پکیج آموزش صفر تا صد کار با پرده ی سبز (Green Screen) در افترافکت - به زبان فارسی به همراه فایل و پروژه های مورد نیاز


پکیج آموزش صفر تا صد کار با پرده ی سبز (Green Screen) در افترافکت - به زبان فارسی به همراه فایل و پروژه های مورد نیاز


Green Screen چیست؟

تکنیکی است که در آن ابتدا در یک فضای مشخص مانند اتاق 40 متری تمامی دیوارها و کف و سقف را توسط پارچه به رنگ سبز خاص آماده می نمایند و سوژه های مورد نظر را در آن محل برده و عملیات تصویربرداری را انجام می دهند.از آنجایی که نرم افزارهای میکس فیلم حرفه ای دارای حساسیت مناسبی نسبت به حذف نمودن این رنگ دارند ، پس از آنکه فیلم ضبط شده را وارد نرم افزار میکس نمائیم براحتی می توانیم پرده سبز یا رنگ سبز پشت سر سوژه ها را حذف نموده و هر تصویری را که مایل باشیم پشت سر آنها قرار دهیم.

لازم به ذکر است که در زمان گذشته از تکنیک پرده آبی استفاده می شد که به مرور زمان پرده آبی جای خود را به پرده سبز داد و در حال حاضر تمامی کارگاه های فیلمسازی از پرده سبز استفاده می نمایند و دارای محبوبیت بیشتری می باشد و تمامی جلوه های سینمایی نیز توسط آن گرفته می شود.

نکته: تمامی پروژه ها در نرم افزار قدرتمند افتر افکت پیاده سازی شده، و قدم به قدم و از پایه تا پیشرفته به زبان فارسی آموزش داده شده است.

ویژگی های این مجموعه:
- 8 قسمت فیلم آموزشی به زبان فارسی (تا پایه تا پیشرفته)
- کیفیت HD
- پروژه ی نهایی و فایل های مورد نیاز جهت تمرین
- اتوران فارسی اختصاصی
- دانلود دیجیتال 


مدل های آماده معماری داخلی و خارجی ساختمان - Archinterios & Archexterios - بخش اول و دوم


مدل های آماده معماری داخلی و خارجی ساختمان - Archinterios & Archexterios - بخش اول و دوم


مطمئنا تمامی طراحان سه بعدی یا همان 3D اعم از مبتدی تا حرفه ای ، اهمیت مدل ها و آبجک های آماده 3D Max را به خوبی می دانند. تا آنجا که در طراحی ساختمان به جای طراحی در و پنجره های سه بعدی حرفه ای با جزئیات کامل ، با استفاده از سورس های با کیفیت آماده می توانند ده ها ساعت در وقت صرفه جویی کرده و در عین حال، کیفیت را نیز به بالاترین حد ممکن برسانند. بی شک تمامی کاربران نرم افزارهای سه بعدی به ویژه 3Ds Max اهمیت داشتن کلکسیونی کامل از بهترین Model ها و Object های آماده را می دانند و به خوبی درک می کنند که در طراحی هر چقدر واقع گرایانه تر باشند طراحی آنها ،زیباتر و قوی تر موثر خواهد شد.شاید 3D کاری نباشد که نام محصولات ArchModels و ArchEctreiors و Archexteriors از کمپانی Envermotion را نشنیده باشد و با مدل ها و آبجکت های آماده 3Ds Max این شرکت کار نکرده باشد.

موضوعات موجود در این دو مجموعه ارزشمند عبارتند از :

- کامل ترین کلکسیون Model آماده چیدمان طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
- مدل های بسیار با کیفیت و متنوع معماری داخلی و خارجی عالی برای نرم افزارهای سه بعدی از کمپانی Envermotion
- مجموعه عظیم مدل های آماده 3Ds Max مخصوص طراحان داخلی و خارجی ساختمان
- بیش از 160 گیگابایت و هزاران مدل و سورس آماده سه بعدی و موضوعی بسیار دقیق و جزئی طراحی شده
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند Archinteriors از شماره 1 تا 25
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند Archexteriors از شماره 1 تا 15
- تنوع موضوعی بی نظیر مدل های آماده که تمامی نیازهای 3D Max و طراحان را یکجا رفع می نماید
- به همراه نسخه هایی و کاملا اکتیو شده نرم افزار VRay 2.3 و AutoDesk 3Ds Max 2013 64Bit Retail


در ادامه به بررسی موضوعات و محتویات هر دو بخش این مجموعه ارزشمند خواهیم پرداخت.