خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دوم


خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دومدر آموزش امروز به شما آموزش خواهیم داد چگونه با استفاده از smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید.

آیتم های مورد نیاز برای انجام آموزش
- فونت Raleway
- بکگراند آبی

قبل از شروع کار فونت ذکر شده را از پوشه دانلود برداشته و آن را نصب کنید همچنین تصویر بکگراند نیز در پوشه دانلود قرار دارد.

برای مشاهده بخش اول آموزش روی این قسمت کلیک کنید

مرحله16
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:

  Blend Mode: Color
Pick the color #fee691
Opacity: 100%


مرحله17
یک Gradient Overlay را تنظیمات زیر اعمال کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله18
روی لایه Gold copy 30 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 39 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله19
Effect 3 را بسته و Effect 4 را ببندید. Gold copy 40 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: 


 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله20

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله21
روی لایه Gold copy 40 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 59 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله22
Effect 4 را بسته و Effect 5 را باز کنید. لایه Gold copy 60 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 3%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله23
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله24
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر وارد کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله25
روی لایه Gold copy 60 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 89 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله26
Effect 5 را بسته و Effect 6 را باز کنید. لایه Gold copy 90 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 10%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله27
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله28
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله29
روی لایه Gold copy 90 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 94 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله30
Effect 6 را بسته و Effect 7 را باز کنید. لایه Gold copy 95 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:


 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 16%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله31
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله32
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%

 

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله33
روی لایه Gold copy 95 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 100 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله34
Effect 7 را بسته و Effect 8 را باز کنید. لایه Gold copy 101 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 22%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله35
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله36
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله37
روی لایه Gold copy 101 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 105 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


6. ایجاد سایه ها

مرحله1
لایه Shadow را انتخاب کرده، کلیدهای Ctrl-J را دوبار فشار دهید تا دو کپی از این لایه ساخته شود.


مرحله2
لایه Shadow را انتخاب کرده و کلیدهای Control-T را فشار داده سپس در موقعیت X مقدار 20px و در موقعیت Y مقدار 30px را وارد کنید؛ مقادیر موقعیتی که در تصویر زیر نشان داده شده است ممکن است برای طرح شما متفاوت باشد.

کلید Enter را فشار دهید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله3
روی لایه Shadow دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس لایه های زیر را اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
 Opacity: 35%


مرحله4
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Pick the color #312000
 Opacity: 100%


مرحله5
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Multiply
 Pick the color #010101
 Opacity: 75%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 120°
 Distance: 17 px
 Spread: 0%
 Size: 5 px


روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله6
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و Radius را روی 4.3 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله7
به مسیر Filter > Blur > Motion Blur رفته، Angle را روی 60 درجه، Distance را روی 97 تنظیم کرده و در نهایت روی OK کلیک کنید.

 

 

مرحله8
لایه Shadow copy را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، شپس استایل های زیر را روی آن اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
Fill Opacity: 0%


مرحله9
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
Opacity: 47%
Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 124°
 Distance: 0 px
 Spread: 50%
 Size: 2 px


روی OK گلیک کنید تا تغییرات اعمال شود

 


مرحله10
لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس استایل های زیر را روی آن اعمال نمایید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید: Opacity: 50%
 Fill Opacity: 0%

 

مرحله11
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Pick the color #000000
 Opacity: 100%


مرحله12
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال نمایید: Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
 Opacity: 11%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 45°
 Distance: 87 px
 Spread: 0%
 Size: 79 pxروی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله13
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته، Radius را روی 16.8 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله14
برای اینکه کار مرتب تر باشد همه لایه های مربوط به سایه را با هم group می کنیم. لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه Shadow کلیک کنید، سپس کلیدهای Control-G را فشار دهید تا از این لایه ها یک گروه ساخته شود.


تبریک می گویم! کار ما به پایان رسید
در این آموزش یاد گرفتید چگونه با استفاده از یک smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید. امیدوارم از آموزش امروز هم لذت برده باشید.


از این پس شما می توانید محتوا را از BLACK GOLD به هر متن، شکل و یا طرح وکتوری که خواستید تغییر دهید. برای این کار روی لایه Gold کلیک کرده و Edit contents را انتخاب کنید. وقتی کار ویرایش محتوا به اتمام رسید، فایل PSD را بسته و روی Yes کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

- مشاهده بخش اول

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com آموزش جامع فتوشاپ - کاملا فارسی سطح مقدماتی و متوسط

محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش کامل سطح مقدماتی و متوسط نرم افزار ادوبی فتوشاپ به زبان فارسی، بیش از 15 ساعت آموزش مالتی مدیا سطح مقدماتی و متوسط توسط اساتید برجسته، شیوه آموزش توسط مثال های تمرینی و عملی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار Adobe Photoshop.

  خرید پستی

سایر محصولات

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ (دوبله فارسی)

عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتيد شرکت معتبر PhotoshopCafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصي ويژگي هاي سه بعدي در فتوشاپ CS5 به صورت مالتي مديا.

  خرید پستی

سایر محصولات

امتیاز:

دانلود لینک فایل های مورد نیاز آموزش - 1.47 مگابایت

 

رمز فایل: www.persiangfx.com
گزارش خرابی
خرید آنتی ویروس ناد 32

آموزش کامل ترین ابزار روتوش حرفه ای تصاویر در فتوشاپ به زبان فارسی همراه با فایل ها و پروژه های مورد نیاز - Ultimate Retouch 2015


آموزش کامل ترین ابزار روتوش حرفه ای تصاویر در فتوشاپ به زبان فارسی همراه با فایل ها و پروژه های مورد نیاز - Ultimate Retouch 2015


سریع -آسان و حرفه ای ... روتوش سریع به سبک آتلیه ها ...

تنها با چند کلیک تصاویر خود را با بهترین کیفیت روتوش کنید...


ابزاری بسیار قدرتمند ، برای روتوش بسیار سریع و آسان و البته حرفه ای می باشد. که توسط کمپانی گرافیک ریور ساخته شده و نسخه ی اصلی آن توسط تیم پرشین جی اف ایکس خریداری شده است. با استفاده از این پنل، که آموزش نصب و استفاده از آن به زبان فارسی در این مجموعه قرار دارد، شما قادر خواهید بود تصاویر خود را در سریع ترین زمان به صورت حرفه ای روتوش کنید.

 

این پنل قدرتمند بر روی نسخه های CS5 - CS6 - CC - CC2014 - CC2015 به راحتی قابل اجرا می باشد

بخش های مختلف این پنل بی نظیر:
- 7 بخش مختلف در پنل برای روتوشی حرفه ای تر
- 20 کلید برای تعریف اکشن های دلخواه
- روتوش حرفه ای با روش های frequency separation و  Doge&Burn
- سه متد مختلف روتوش با Dodge&Burn
- کار با کانال های RGB و ماسک ها
- انجام 0 تا 100 روتوش بدون خروج از پنل
- ابزار روتوش  حرفه لب ها
- ابزار روتوش و ارایش صورت و چشم
- ابزار کاهش روشنایی ها و برنزه کردن تصویر
- الگوریتم ایجاد بافت طبیعی پوست

آموزش ها و ابزار این مجموعه شامل:
1- روتوش حرفه ای پوست صورت
2- روتوش دندان ها
3- روتوش حرفه های لب
4- تغییر رنگ لب ها
5- تغییر رنگ چشم ها
6- ابزار حرفه ای روتوش و آرایش چشم ها
7- میکاپ و آرایش حرفه ای تصاویر در کمترین زمان
8- آموزش نصب و فعال سازی


مدل های آماده سه بعدی آثار باستانی ایران - مناسب گرافیست ها و سازنده های انیمیشن و بازی


مدل های آماده سه بعدی آثار باستانی ایران - مناسب گرافیست ها و سازنده های انیمیشن و بازی


این بسته یک محصول فوق العاده از 50 مدل سه بعدی معروفترین آثار باستانی ایران می باشد. این آثار در 4 فرمت رایج سه بعدی یعنی فرمت max برای نرم افزار 3DsMax ، فرمت MB برای نرم افزار 3D Maya ، فرمت FBX و OBJ برای اکثر نرم افزارهای سه بعدی و فرمت وجود دارند.
توجه داشته باشید که فایل های این بسته در نرم افزارهایی مانند Adobe Photoshop EX و Autodesk Autocad 2014 نیز باز می شوند.
این محصول حاصل زحمت و تلاش هنرمندان ایرانی می باشد و نمونه دیگری ندارد. کسانی که سه بعدی کار می کنند با داشتن این محصول در هزینه و وقت صرفه جویی بسیاری خواهند کرد.

محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از :
- 50 مدل سه بعدی از آثار باستانی ایران در چهار فرمت
- تصاویر سه بعدی رندر شده از آثار باستانی
- فیلم معرفی و توضیحات کامل در مورد هر کدام از آثار
- مدل های سه بعدی ماشین پیکان و چندین ماشین خارجی 2005 و 2006
- مدل های سه بعدی فروشگاهی
- مدل های سه بعدی آبجکت های فانتزی قدیمی
- مدل های سه بعدی ساختمان
- مدل های سه بعدی حمام و تزینات ساختمان
- مدل های سه بعدی مبلمان