فروش ویژه تابستانه آموزش های کاربردی ویژه ورود به بازار کار تا 30% تخفیف


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دوم


خلق یک متن سیاه و طلایی و موکاپ لوگوی سه بعدی در فتوشاپ - بخش دومدر آموزش امروز به شما آموزش خواهیم داد چگونه با استفاده از smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید.

آیتم های مورد نیاز برای انجام آموزش
- فونت Raleway
- بکگراند آبی

قبل از شروع کار فونت ذکر شده را از پوشه دانلود برداشته و آن را نصب کنید همچنین تصویر بکگراند نیز در پوشه دانلود قرار دارد.

برای مشاهده بخش اول آموزش روی این قسمت کلیک کنید

مرحله16
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:

  Blend Mode: Color
Pick the color #fee691
Opacity: 100%


مرحله17
یک Gradient Overlay را تنظیمات زیر اعمال کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله18
روی لایه Gold copy 30 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 39 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله19
Effect 3 را بسته و Effect 4 را ببندید. Gold copy 40 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: 


 Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله20

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%


روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کرده اید را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله21
روی لایه Gold copy 40 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 59 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله22
Effect 4 را بسته و Effect 5 را باز کنید. لایه Gold copy 60 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 3%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله23
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله24
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر وارد کنید:Blend Mode: Normal
Check the Dither box
Opacity: 100%
Style: Reflected
Angle: 90°
Scale: 150%

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله25
روی لایه Gold copy 60 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 89 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله26
Effect 5 را بسته و Effect 6 را باز کنید. لایه Gold copy 90 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 10%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله27
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله28
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله29
روی لایه Gold copy 90 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 94 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله30
Effect 6 را بسته و Effect 7 را باز کنید. لایه Gold copy 95 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید:


 Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 16%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله31
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله32
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%

 

روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله33
روی لایه Gold copy 95 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 100 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


مرحله34
Effect 7 را بسته و Effect 8 را باز کنید. لایه Gold copy 101 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود.

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend  Mode: Linear Burn
 Opacity: 22%
 Pick the color #000000
 Technique: Precise
 Source: Edge
 Choke: 100%
 Size: 136 px
 Check the Anti-aliased box


مرحله35
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Color
 Pick the color #fee691
 Opacity: 100%


مرحله36
یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Check the Dither box
 Opacity: 100%
 Style: Reflected
 Angle: 90°
 Scale: 150%روی Gradient کلیک کرده و گرادیانتی که قبلا ذخیره کردیم را از Presets انتخاب کنید.

روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله37
روی لایه Gold copy 101 راست کلیک کرده و Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی Gold copy 105 کلیک کنید. پس از اینکه این لایه ها و همه لایه های بین آنها انتخاب شدند روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید.

 


6. ایجاد سایه ها

مرحله1
لایه Shadow را انتخاب کرده، کلیدهای Ctrl-J را دوبار فشار دهید تا دو کپی از این لایه ساخته شود.


مرحله2
لایه Shadow را انتخاب کرده و کلیدهای Control-T را فشار داده سپس در موقعیت X مقدار 20px و در موقعیت Y مقدار 30px را وارد کنید؛ مقادیر موقعیتی که در تصویر زیر نشان داده شده است ممکن است برای طرح شما متفاوت باشد.

کلید Enter را فشار دهید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله3
روی لایه Shadow دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس لایه های زیر را اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
 Opacity: 35%


مرحله4
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Pick the color #312000
 Opacity: 100%


مرحله5
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Multiply
 Pick the color #010101
 Opacity: 75%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 120°
 Distance: 17 px
 Spread: 0%
 Size: 5 px


روی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.


مرحله6
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و Radius را روی 4.3 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله7
به مسیر Filter > Blur > Motion Blur رفته، Angle را روی 60 درجه، Distance را روی 97 تنظیم کرده و در نهایت روی OK کلیک کنید.

 

 

مرحله8
لایه Shadow copy را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، شپس استایل های زیر را روی آن اعمال کنید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید:
Fill Opacity: 0%


مرحله9
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
Opacity: 47%
Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 124°
 Distance: 0 px
 Spread: 50%
 Size: 2 px


روی OK گلیک کنید تا تغییرات اعمال شود

 


مرحله10
لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده و روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود، سپس استایل های زیر را روی آن اعمال نمایید:

Blending Options را با تنظیمات زیر تغییر دهید: Opacity: 50%
 Fill Opacity: 0%

 

مرحله11
یک Color Overlay با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode: Normal
 Pick the color #000000
 Opacity: 100%


مرحله12
یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال نمایید: Blend Mode: Linear Burn
 Pick the color #000000
 Opacity: 11%
 Uncheck the Use Global Light box before setting an Angle: 45°
 Distance: 87 px
 Spread: 0%
 Size: 79 pxروی OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

مرحله13
به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته، Radius را روی 16.8 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.


مرحله14
برای اینکه کار مرتب تر باشد همه لایه های مربوط به سایه را با هم group می کنیم. لایه Shadow copy 2 را انتخاب کرده سپس در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید روی لایه Shadow کلیک کنید، سپس کلیدهای Control-G را فشار دهید تا از این لایه ها یک گروه ساخته شود.


تبریک می گویم! کار ما به پایان رسید
در این آموزش یاد گرفتید چگونه با استفاده از یک smart object و layer styles یک متن سه بعدی سیاه و طلایی و موکاپ لوگو بسازید. امیدوارم از آموزش امروز هم لذت برده باشید.


از این پس شما می توانید محتوا را از BLACK GOLD به هر متن، شکل و یا طرح وکتوری که خواستید تغییر دهید. برای این کار روی لایه Gold کلیک کرده و Edit contents را انتخاب کنید. وقتی کار ویرایش محتوا به اتمام رسید، فایل PSD را بسته و روی Yes کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

- مشاهده بخش اول

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com آموزش کاربرد فتوشاپ در عکاسی - کاملا فارسی از مقدماتی تا پیشرفته

محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:بیش از 12 ساعت مطالب آموزشی، آموزش به شیوه مالتی مدیا، آموزش به وسیله مثال هاب کاربردی، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا و به همراه فایل پروژه های تمرینی.

  خرید پستی

سایر محصولات

محصول مرتبط

منبع: www.persianGFX.com مجموعه های آموزشی فتوشاپ CS6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ)

محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید Photoshop CS6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم Photoshop CS6، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ CS6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... .

  خرید پستی

سایر محصولات

امتیاز:

دانلود لینک فایل های مورد نیاز آموزش - 1.47 مگابایت

 

رمز فایل: www.persiangfx.com
گزارش خرابی
خرید آنتی ویروس ناد 32

مجموعه آموزش نرم افزار کورل دراو - Corel Draw از پایه تا پیشرفته - به زبان فارسی


مجموعه آموزش نرم افزار کورل دراو - Corel Draw از پایه تا پیشرفته - به زبان فارسی


در حداقل زمان، کاربا یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی را فرا بگیرید.


یک طراحی حرفه ای و جذاب حاصل فکر خلاق ومهارت بالای طراح است.برنامه کورل دراو یکی از  کاربردی ترین برنامه هایی است که طراحان حرفه ای از آن استفاده می کنند.
کورل دراو از قدرتمند ترین برنامه های موجود در گرافیک وکتوری است. وجود امکانات گسترده در محیط کورل به کاربر این امکان را می دهد که بدون محدودیت، از حداکثر مهارت و خلاقیت خود در ایجاد پروژه ها بهره ببرد.

ویژگی های این مجموعه:
- حدود 4 ساعت آموزش به زبان فارسی
- 31 بخش آموزش طبقه بندی شده موضوعی 
- معرفی برنامه، آشنایی با ابزارها و کاربرد آنها به صورت مجزا
- امکان استفاده کاربر از فایل ها و پروژه های استفاده شده در آموزش
- ایجاد پروژه های پایانی جهت آشنایی بیشتر کاربر با ابزارها و کاربردهای نرم افزار


توجه: در بخش هایی که نیاز به تمرین دارد، فایل ها در اختیار کاربران قرار داده شده است. 


مجموعه آموزشی آزمایشگاه انیمیشن سازی دو بعدی در افتر افکت - به زبان فارسی


مجموعه آموزشی آزمایشگاه انیمیشن سازی دو بعدی در افتر افکت - به زبان فارسی


تنها با چند کلیک ساده انیمیشن دو بعدی خود را بسازید...

بدون نیاز به داشتن دانش قبلی، در سریع ترین زمان ممکن انیمیشن خود را بسازید!!!

آزمایشگاه انیمیشن سازی دو بعدی

به زبان فارسی


آزمایشگاه انیمیشن سازی دو بعدی...

در این مجموعه ی بی نظیر، شما قادر خواهید بود، بدون نیاز به داشتن دانش قبلی و تنها با چند کلیک ساده، کاراکتر خود را طراحی کنید - به آن حرکت ببخشید و در محیط دلخواه خود قرار دهید...


توجه: این مجموعه برای افرادی که مایلند در کوتاه ترین زمان ممکن، انیمیشن داستانی، تجاری و ... خود را بسازند، توصیه می شود.ویژگی های این مجموعه:
- 1 ساعت و 20 دقیقه آموزش روان فارسی 
- امکان ساخت بیش از 25 میلیارد کاراکتر تنها با چند کلیک ساده
- وجود بیش از 50 کاراکتر آماده جهت استفاده ی سریع
- امکان ویرایش و تغییر رنگ تمامی کاراکتر ها 
- امکان ساخت کاراکتر از روی عکس و حتی نقاشی
- وجود بیش از 140 حرکت، جهت ساخت سریع و آسان انیمیشن
- امکان تغییر سرعت انیمیشن ها
- وجود 20 پس زمینه با کیفیت فول اچ دی و همچنین محیط های فارسی
- ساخت حرفه ای ترین انیمیشن ها تنها با چند کلیک ساده
- بدون نیاز به هیچ گونه پلاگین و افزونه ی خاصی