آموزش فتوشاپ - میک آپ صورت در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - میک آپ صورت در فتوشاپ

میک آپ صورت در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - خلق یک گردباد ویران گر با استفاده از تکنیک دستکاری عکس Photo Manipulation


آموزش فتوشاپ - خلق یک گردباد ویران گر با استفاده از تکنیک دستکاری عکس Photo Manipulation

خلق یک گردباد در تصویر با استفاده از تکنیک دستکاری عکسآموزش فتوشاپ - اصول اصلاح رنگ در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - اصول اصلاح رنگ در فتوشاپ

اصول اولیه اصلاح رنگ تصویر در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - چگونه به عکس افکت Lomo تیره بدهیم


آموزش فتوشاپ - چگونه به عکس افکت Lomo تیره بدهیم

اعمال افکت LOMO روی عکس


آموزش فتوشاپ - طراحی تصویر به سبک اسکناسی در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - طراحی تصویر به سبک اسکناسی در فتوشاپ

طراحی تصویر به سبک عکس روی اسکناس


آموزش فتوشاپ - روتوش سریع و آسان صورت


آموزش فتوشاپ - روتوش سریع و آسان صورت

روتوش سریع پوست صورت در فتوشاپ


آموزش فتوشاپ - چگونه یک افکت ترک واقعی روی صورت ایجاد کنیم


آموزش فتوشاپ - چگونه یک افکت ترک واقعی روی صورت ایجاد کنیم

نحوه ایجاد افکت ترک خوردگی روی صورت


آموزش فتوشاپ - تبدیل عکس معمولی به عکس سینمایی


آموزش فتوشاپ - تبدیل عکس معمولی به عکس سینمایی

نحوه تغییر عکس معمولی به عکس سینمایی