طرح جلد کتاب


طرح جلد کتاب

معرفی بخش های مختلف جلد کتاب و بررسی نکات مهم در طراحی آن


طرح جلد کتاب: جلد پوششی است که برای تبلیغ و محافظت از محصول فرهنگی- تجاری تولید می شود. طرح جلد می تواند برای نشریه یا کتاب و یا حتی بروشور و کاتالوگ طراحی شود. ولی در این بخش از بحث، منظور از طرح جلد، جلد کتاب است. جلد کتاب دارای حداقل سه بخش اصلی است: روی جلد، عطف و پشت جلد که امکان دارد بخش های لب گردان، رول باند و قاب جلد نیز به [...]  
» [ ادامه مطلب ]