12 ساعت دیواری با طراحی های ابتکاری


12 ساعت دیواری با طراحی های ابتکاری

انواع ساعت های دیواری ابتکاری و جدید


در اینجا مجموعه ای از ساعت های دیواری مدرن و زیبا را برای شما گردآوری کرده ایم که هر یک از آنها نمای بسیار زیبایی به دیوار های اتاق شما خواهند بخشید. ساعت اضافه این یک ساعت دیواری اضافی نیاز به توضیح اضافه هم ندارد. منبع ساعت Mystic شیشه مات روی بدنه آلومینیومی این ساعت مهارت و استادی سازنده آن را نشان می دهد. منبع ساعت حباب عقربه های ساعت شمار، دقیقه شما و ثانیه [...]  
» [ ادامه مطلب ]