کارت ویزیت

دانلود اکشن حذف پس زمینه های سیاه و سفید - white Background Remover


دانلود اکشن حذف پس زمینه های سیاه و سفید - white Background Remover

1 اکشن حذف پس زمینه های سیاه و سفید | 0.43 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل اکشن حذف پس زمینه های سیاه و سفید با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را که تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن سه بعدی متن - 3D Object Render


دانلود اکشن سه بعدی متن - 3D Object Render

اکشن متن | 7.56 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل اکشن زیبا سه بعدی متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ساخت افکت سه بعدی متن و لوگو - 3D Photoshop Action Paper Effect


دانلود اکشن ساخت افکت سه بعدی متن و لوگو - 3D Photoshop Action Paper Effect

اکشن افکت متن | 8.13 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل اکشن زیبا سه بعدی افکت متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن تبدیل عکس به آلبوم،فیلتر،جلد - Andrew's Night Vision


دانلود اکشن تبدیل عکس به آلبوم،فیلتر،جلد - Andrew's Night Vision

3 اکشن تبدیل عکس به آلبوم،فیلتر،جلد | 1.35 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل اکشن زیبای تبدیل عکس به آلبوم،فیلتر،جلد متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را که تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن سه بعدی متن - 3D Actions


دانلود اکشن سه بعدی متن - 3D Actions

اکشن متن | 6.27 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


لینک دانلود اصلاح شداین پک شامل اکشن زیبا سه بعدی متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری سی اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 30


دانلود سری سی اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 30

28 اکشن متن و تصویر | 872 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و هشت اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و نه اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 29


دانلود سری بیست و نه اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 29

27 اکشن متن و تصویر | 904 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و هفت اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و هشتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 28


دانلود سری بیست و هشتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 28

25 اکشن متن و تصویر | 800 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و پنج اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و هفتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 27


دانلود سری بیست و هفتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 27

31 اکشن متن و تصویر | 960 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و یک اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و ششم اکشن های تغییر حالت متن - PS Actions 26


دانلود سری بیست و ششم اکشن های تغییر حالت متن - PS Actions 26

34 اکشن متن | 829 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و دو اکشن زیبا برای تغییر حالت متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]