کارت ویزیت

دانلود 2 اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی انتزاعی و اسکچ آبرنگی - Watercolor Sketch And Abstract Painting Ps Action


دانلود 2 اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی انتزاعی و اسکچ آبرنگی - Watercolor Sketch And Abstract Painting Ps Action

2 اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی انتزاعی و اسکچ آبرنگی | 13.9 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & JPG


در این مجموعه شاهد اکشن فتوشاپ با 2 افکت متنوع برای تبدیل تصاویر به نقاشی انتزاعی و اسکچ آبرنگی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و ایجاد افکت مناسب [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود مجموعه اکشن فتوشاپ با 5 افکت متنوع - Actions Bundle 5in1


دانلود مجموعه اکشن فتوشاپ با 5 افکت متنوع - Actions Bundle 5in1

مجموعه اکشن فتوشاپ با 5 افکت متنوع | 25.7 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & JPG


در این مجموعه شاهد اکشن فتوشاپ با 5 افکت متنوع اسکچ آبرنگی، نقاشی مدرن، اسکچ، پازل پراکنده می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و ایجاد افکت مناسب بر روی [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن انتزاعی - Abstract Oil Painting PS Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن انتزاعی - Abstract Oil Painting PS Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن انتزاعی | 123 مگابایت | فرمت ATN & ABR & PAT & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی رنگ روغن انتزاعی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ ساخت نقاشی دیجیتال به همراه آموزش ویدئویی - Digital Painting 2 Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ساخت نقاشی دیجیتال به همراه آموزش ویدئویی - Digital Painting 2 Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ساخت نقاشی دیجیتال به همراه آموزش ویدئویی | 19.9 مگابایت | فرمت ATN & ABR & MP4 & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان ساخت نقاشی دیجیتال به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG و MP4 بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود 2 اکشن فتوشاپ ساخت پوستر گرافیکی و تصاویر گلیچ - VHS Glitch And Posterize Ps Action


دانلود 2 اکشن فتوشاپ ساخت پوستر گرافیکی و تصاویر گلیچ - VHS Glitch And Posterize Ps Action

2 اکشن فتوشاپ ساخت پوستر گرافیکی و تصاویر گلیچ | 1.06 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & JPG


در این مجموعه شاهد 2 اکشن فتوشاپ برای ساخت پوستر گرافیکی و تصاویر گلیچ می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و ایجاد افکت مناسب بر روی تصاویر) و به [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چکیدن رنگ نقاشی بر روی تصاویر - Dripping Paint Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چکیدن رنگ نقاشی بر روی تصاویر - Dripping Paint Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چکیدن رنگ نقاشی بر روی تصاویر | 2.07 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان تبدیل تصاویر به طرح هنری مدرن به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح هنری مدرن به همراه آموزش ویدئویی - Modern Art 2 Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح هنری مدرن به همراه آموزش ویدئویی - Modern Art 2 Photoshop Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح هنری مدرن به همراه آموزش ویدئویی | 304 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & MP4 & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان تبدیل تصاویر به طرح هنری مدرن به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG و MP4 بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   آموزش ویدئویی کار با اکشن   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت دودهای دورنگی بر روی تصاویر - Rangers Photoshop Action


دانلود اکشن ایجاد افکت دودهای دورنگی بر روی تصاویر - Rangers Photoshop Action

اکشن ایجاد افکت دودهای دورنگی بر روی تصاویر | 3.90 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان ایجاد افکت دودهای دورنگی بر روی تصاویر می باشید که با فرمت های ATN و ABR و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش اکشن ها و ایجاد افکت [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر با طرح اسکچ آبرنگی - Watercolor Sketch Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر با طرح اسکچ آبرنگی - Watercolor Sketch Photoshop Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر با طرح اسکچ آبرنگی | 12.4 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & PAT & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان تبدیل تصاویر به طرح آبرنگی هنری به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن ها و رفع خطاهای احتمالی گرفته تا ویرایش [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح آبرنگی هنری - Watercolor Art Photoshop Action


دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح آبرنگی هنری - Watercolor Art Photoshop Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به طرح آبرنگی هنری به همراه آموزش ویدئویی | 100 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & PAT & MP4 & JPG


در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از اکشن فتوشاپ با عنوان تبدیل تصاویر به طرح آبرنگی هنری به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و JPG و MP4 بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.   آموزش ویدئویی کار با اکشن   تمامی اکشن ها از به همراه آموزش ویدئویی اختصاصی می باشد که به صورت قدم به قدم (از نصب و راه اندازی اکشن [...]  
» [ ادامه مطلب ]