+90 عکس از جلد کتاب - بخش دوم


+90 عکس از جلد کتاب - بخش دوم

نمونه های زیبا از طراحی جلد کتاب


عکس های پورترهکتاب : Too Fat to Fish نویسندگان: Artie Lange و Anthony Bozza/آریته لانژ و آنتونی بوزا کتاب : December نویسنده: Elizabeth Hartley Winthrop/الیزابت هارتلی وینت راپ   کتاب : Theft: A Love Story نویسنده: Peter Carey/پیتر کری کتاب : Never Let Me Go نویسنده: Kazuo Ishiguro/کازوئو ای شی گو رو کتاب : Autobiography of a Recovering Skinhead نویسندگان: Frank Meeink و Jody M. Roy/فرانک می اینک و جودی .دی. روی کتاب : Perfume [...]  
» [ ادامه مطلب ]

بیش از 90 عکس از جلد کتاب - بخش اول


بیش از 90 عکس از جلد کتاب - بخش اول

نمونه های زیبا از طراحی جلد کتاب


پروژه ی طراحی جلدهای کتاب به طور باورنکردنی نیاز به خلاقیت دارد. یک جلد نه تنها اطلاعاتی از محتوا و داستان کتاب بزگو می کند بلکه تا حد زیادی برای خواننده ی کتاب نیز جذاب و خوشایند است.بسیاری از طراحان جلدهای کتاب هنگام طراحی یک جلد به کار عکاسی روی می آورند. البته همه ی ناشران و نویسندگان کتاب ا بودجه ی لازم برای گرفتن عکس و استفاده از آن را در جلد ندارند، بنابراین [...]  
» [ ادامه مطلب ]