دانلود اکشن افکت ایجاد شفافیت بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 20 High Quality Actions


این مجموعه شامل 20 نمونه متنوع از افکت ایجاد شفافیت بر روی تصاویر می باشید که از سایت گرافیک ریور می باشند و با فرمت های ATN و PAT ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود براش اشکال ابری و اکشن تبدیل تصاویر به اشکال ابری از گرافیک ریور - Graphicriver Cloud Shapes And Brushes Photoshop Creator


دانلود براش اشکال ابری و اکشن تبدیل تصاویر به اشکال ابری از گرافیک ریور - Graphicriver Cloud Shapes And Brushes Photoshop Creator

براش اشکال ابری و اکشن تبدیل تصاویر به اشکال ابری از گرافیک ریور | 1.27 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & ABR & ASL


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از براش و اکشن با مضمون اشکال ابری و تبدیل تصاویر به اشکال ابری می باشید که از سایت گرافیک ریور می باشد و با فرمت های ABR و ASL و ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت تایپوگرافی بر روی تصاویر - Typographic Photoshop Addon Action


دانلود اکشن ایجاد افکت تایپوگرافی بر روی تصاویر - Typographic Photoshop Addon Action

اکشن ایجاد افکت تایپوگرافی بر روی تصاویر | 4.35 مگابایت | فرمت ATN & PSD & JPG


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر در قالب اکشن می باشید که با فرمت های ASL و PSD می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت آبرنگ و مداد بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Watercolor & Pencil Photoshop Action


دانلود اکشن ایجاد افکت آبرنگ و مداد بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Watercolor & Pencil Photoshop Action

اکشن ایجاد افکت آبرنگ و مداد بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 2.54 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از اکشن با عنوان افکت نقاشی مدادی و آبرنگی می باشید که با فرمت ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن حذف پس زمینه تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Handy Background Remover


دانلود اکشن حذف پس زمینه تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver Handy Background Remover

اکشن حذف پس زمینه تصاویر از گرافیک ریور | 5.51 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگر از اکشن با عنوان حذف کردن پس زمینه تصاویر از سایت گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت طراحی دستی از گرافیک ریور - GraphicRiver FreeHand Hand Drawn Effects


دانلود اکشن ایجاد افکت طراحی دستی از گرافیک ریور - GraphicRiver FreeHand Hand Drawn Effects

اکشن ایجاد افکت طراحی دستی از گرافیک ریور | 56.5 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر با عنوان افکت طراحی دستی در قالب اکشن و از سایت گرافیک ریور می باشید که با فرمت ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود پترن واکشن ایجاد اشکال هندسی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver 10 Geometric Photo Actions


دانلود پترن واکشن ایجاد اشکال هندسی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - GraphicRiver 10 Geometric Photo Actions

پترن واکشن ایجاد اشکال هندسی بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 10.0 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & ATN & JPG


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر در قالب های اکشن و پترن می باشید که با فرمت های PAT و ATN و JPG می باشد و بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت های مختلف بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 10 Quality Photo Effect Actions Photoshop


دانلود اکشن ایجاد افکت های مختلف بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 10 Quality Photo Effect Actions Photoshop

10 اکشن ایجاد افکت های مختلف بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 0.22 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد 10 افکت متنوع تصاویر در قالب اکشن می باشید که با فرمت ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن قالب آماده چیدمان عکس از گرافیک ریور - GraphicRiver Page Layouts


دانلود اکشن قالب آماده چیدمان عکس از گرافیک ریور - GraphicRiver Page Layouts

اکشن قالب آماده چیدمان عکس از گرافیک ریور | 2.87 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از اکشن با مضمون قالب آماده چیدمان تصاویر از سایت گرافیک ریور می باشید که با فرمت ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد کیفیت و شفاف سازی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 65 Professional Quality Actions


دانلود اکشن ایجاد کیفیت و شفاف سازی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 65 Professional Quality Actions

اکشن ایجاد افکت تیره بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 2.14 مگابایت | فرمت ATN & PAT


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر با عنوان ایجاد کیفیت و شفاف سازی تصاویر می باشید که با فرمت های  ATN و PAT می باشد و بر روی سایت قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]