دانلود قالب های آماده فتوشاپ لایتروم از گرافیک ریور - GraphicRiver 50 Premium Lightroom Presets


دانلود قالب های آماده فتوشاپ لایتروم از گرافیک ریور - GraphicRiver 50 Premium Lightroom Presets

50 قالب آماده فتوشاپ لایتروم از گرافیک ریور | 14.7 مگابایت | فرمت lrtemplate


در این مجموعه شاهد 50 نمونه متنوع از قالب های آماده فتوشاپ لایتروم برای افکت دادن به تصاویر می باشید که با فرمت lrtemplate می باشد و بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت سینمایی از گرافیک ریور - Graphicriver HQ Film Emulation Actions


دانلود اکشن افکت سینمایی از گرافیک ریور - Graphicriver HQ Film Emulation Actions

اکشن افکت سینمایی از گرافیک ریور | 23.8 مگابایت | فرمت ATN & JPG


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از اکشن با افکت سینمایی برای تصاویر می باشید که با فرمت های ATN و JPG می باشند و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت نورانی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 15 Pro Landscape Presets


دانلود اکشن ایجاد افکت نورانی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver 15 Pro Landscape Presets

اکشن ایجاد افکت نورانی بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 40.7 مگابایت | فرمت lrtemplate


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر در قالب لایتروم می باشید که با فرمت lrtemplate می باشد و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن با افکت باران از گرافیک ریور - Graphicriver Rain Effect Photoshop Actions


دانلود اکشن با افکت باران از گرافیک ریور - Graphicriver Rain Effect Photoshop Actions

اکشن با افکت باران از گرافیک ریور | 0.21 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر با عنوان افکت بارانی در قالب اکشن می باشید که با فرمت ATN می باشد و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت تبدیل عکس به نقاشی مداد رنگی از گرافیک ریور - Graphicriver Photo To Color Pencil


دانلود اکشن افکت تبدیل عکس به نقاشی مداد رنگی از گرافیک ریور - Graphicriver Photo To Color Pencil

اکشن افکت تبدیل عکس به نقاشی مداد رنگی از گرافیک ریور | 163 مگابایت | فرمت ATN & PAT & PDF


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر با مضمون افکت نقاشی مداد رنگی در قالب اکشن و از سایت گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و PAT و PDF ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن ایجاد افکت شب بر روی تصاویر - Photoshop Night Actions


دانلود اکشن ایجاد افکت شب بر روی تصاویر - Photoshop Night Actions

اکشن ایجاد افکت شب بر روی تصاویر | 0.22 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت های تصاویر با مضمون ایجاد افکت شب بر روی تصاویر می باشید که در قالب اکشن می باشد و با فرمت ATN برای دانلود بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت های متنوع - Photoshop Blossom Actions


دانلود اکشن افکت های متنوع  - Photoshop Blossom Actions

اکشن افکت های متنوع | 0.24 مگابایت | فرمت ATN


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت تصاویر در قالب اکشن می باشید که با فرمت ATN می باشند و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت های متنوع از گرافیک ریور - Graphicriver 67 Premium Photoshop Actions


دانلود اکشن افکت های متنوع از گرافیک ریور - Graphicriver 67 Premium Photoshop Actions

67 اکشن افکت های متنوع از گرافیک ریور | 4.69 مگابایت | فرمت PAT & ATN


این مجموعه شامل 67 نمونه متنوع از افکت تصاویر در قالب اکشن می باشید که از سایت گرافیک ریور می باشند و با فرمت های ATN و PAT ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت نقاشی کارتونی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Creative Cardboard Fashion Sketch


دانلود اکشن افکت نقاشی کارتونی بر روی تصاویر از گرافیک ریور - Graphicriver Creative Cardboard Fashion Sketch

اکشن افکت نقاشی کارتونی بر روی تصاویر از گرافیک ریور | 216 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت ATN & PAT & PSD & ABR


در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت های تصاویر با عنوان افکت نقاشی کارتونی می باشید که با فرمت های ATN و PAT و ABR و PSD ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن افکت نورهای رنگی انتزاعی از گرافیک ریور - Graphicriver Abstract Light Effect Pro Actions


دانلود اکشن افکت نورهای رنگی انتزاعی از گرافیک ریور - Graphicriver Abstract Light Effect Pro Actions

اکشن افکت نورهای رنگی انتزاعی از گرافیک ریور | 65.0 مگابایت | فرمت PAT & GRD & ATN


در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت های نورانی انتزاعی برای تصاویر می باشید، این افکت ها با فرمت های ATN و PAT و GRD ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]