کارت ویزیت

دانلود اکشن بک گراند نورانی - Lightfx Background Creator


دانلود اکشن بک گراند نورانی - Lightfx Background Creator

اکشن بک گراند | 1.23 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل اکشن  بک گراند نورانی با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود اکشن تبدیل عکس ها به یک مجموعه - Big Picture 3D Collage Effect


دانلود اکشن تبدیل عکس ها به یک مجموعه  - Big Picture 3D Collage Effect

اکشن تبدیل عکس به یک مجموعه زیبا | 111 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


[...]  

اکشن تلویزیون در فتوشاپ - Television Action


اکشن تلویزیون در فتوشاپ - Television Action

اکشن تلویزیون | 125 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


[...]  

دانلود سری سی اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 30


دانلود سری سی اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 30

28 اکشن متن و تصویر | 872 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و هشت اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و نه اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 29


دانلود سری بیست و نه اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 29

27 اکشن متن و تصویر | 904 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و هفت اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و هشتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 28


دانلود سری بیست و هشتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 28

25 اکشن متن و تصویر | 800 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل بیست و پنج اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و هفتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 27


دانلود سری بیست و هفتم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 27

31 اکشن متن و تصویر | 960 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و یک اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و ششم اکشن های تغییر حالت متن - PS Actions 26


دانلود سری بیست و ششم اکشن های تغییر حالت متن - PS Actions 26

34 اکشن متن | 829 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و دو اکشن زیبا برای تغییر حالت متن با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و پنجم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 25


دانلود سری بیست و پنجم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 25

31 اکشن متن و تصویر | 857 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و دو اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود سری بیست و چهارم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 24


دانلود سری بیست و چهارم اکشن های تغییر حالت متن و تصاویر - PS Actions 24

32 اکشن متن و تصویر | 890 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Atn


این پک شامل سی و دو اکشن زیبا برای تغییر حالت متن و تصویر با فرمت Atn می باشد. اکشن فرامینی هستند که قبلا آماده و اکنون شما با فشردن تنها یک کلیک قادرید به متن یا تصویر خود تغییرات  لازم را تمایل دارید اعمال کنید. [...]  
» [ ادامه مطلب ]