هدیه تبلیغاتی
کارت ویزیت

همه چیز در چشم: 100 عکس دست ساز زیبا از چشم - سری دوم


همه چیز در چشم: 100 عکس دست ساز زیبا از چشم - سری دوم

چشم های دستکاری شده خارق العاده


چشم ها را از دیرباز پنجره روح می نامیدند. عکاسان اغلب برای عمق بخشیدن به یک عکس سعی می کنند روی چشم های سوژه متمرکز شوند. اما هنوز راه های زیادی دیگری وجود دارد که شما می توانید در یک عکس استاندارد به چشم ها قوت ببخشید و روی آنها تاکید بیشتری کنید. در زیر سری دوم از عکس های دست ساز از چشم را مشاهده می کنید . برخی از این تصاویر لرزه به [...]  
» [ ادامه مطلب ]

همه چیز در چشم: 100 عکس دست ساز زیبا از چشم - سری اول


همه چیز در چشم: 100 عکس دست ساز زیبا از چشم - سری اول

چشم های دستکاری شده خارق العاده


چشم ها را از دیرباز پنجره روح می نامیدند. عکاسان اغلب برای عمق بخشیدن به یک عکس سعی می کنند روی چشم های سوژه متمرکز شوند. اما هنوز راه های زیادی دیگری وجود دارد که شما می توانید در یک عکس استاندارد به چشم ها قوت ببخشید و روی آنها تاکید بیشتری کنید. در زیر سری اول از عکس های دست ساز از چشم را مشاهده می کنید . برخی از این تصاویر لرزه به [...]  
» [ ادامه مطلب ]