دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره سیزده - Tazhib 13


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره سیزده - Tazhib 13

طرح تذهیب | 13.2 مگابایت | فرمت Jpg


 تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره دوازده - Tazhib 12


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره دوازده - Tazhib 12

طرح تذهیب | 12.4 مگابایت | فرمت Jpg


این مجموعه شامل یک تصویر تذهب با فرمت jpg در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره یازده - Tazhib 11


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره یازده - Tazhib 11

طرح تذهیب | 15.0 مگابایت | فرمت Jpg


مجموعه فوق شامل تصویر تذهیب قاب و حاشیه با فرمت jpg در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره ده - Tazhib 10


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره ده - Tazhib 10

طرح تذهیب | 14.8 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره نه - Tazhib 09


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره نه - Tazhib 09

طرح تذهیب | 14.8 مگابایت | فرمت Jpg


این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هشت - Tazhib 08


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هشت - Tazhib 08

طرح تذهیب | 12.4 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفت - Tazhib 07


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفت - Tazhib 07

طرح تذهیب | 13.0 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. کاربران گرامی می توانند از این پک زیبا در طراحی های سنتی و ایرانی بهره ببرند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شش - Tazhib 06


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شش - Tazhib 06

طرح تذهیب | 14.6 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. کاربران گرامی می توانند از این پک زیبا در طراحی های سنتی و ایرانی بهره ببرند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پنج - Tazhib 05


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پنج - Tazhib 05

طرح تذهیب | 14.5 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا می باشد که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. این مجموعه سری پنجم از نمونه تذهیب فرم با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار - Tazhib 04


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار - Tazhib 04

طرح تذهیب | 17.5 مگابایت | فرمت Jpg


این پک سری چهارم از تذهیب قاب و حاشیه با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. تذهیب مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا می باشد که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]