دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره نه - Tazhib 09


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره نه - Tazhib 09

طرح تذهیب | 14.8 مگابایت | فرمت Jpg


این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. تذهیب مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌ رود. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هشت - Tazhib 08


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هشت - Tazhib 08

طرح تذهیب | 12.4 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. این مجموعه با فرمت jpg  در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفت - Tazhib 07


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره هفت - Tazhib 07

طرح تذهیب | 13.0 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقش های بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. کاربران گرامی می توانند از این پک زیبا در طراحی های سنتی و ایرانی بهره ببرند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شش - Tazhib 06


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره شش - Tazhib 06

طرح تذهیب | 14.6 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. کاربران گرامی می توانند از این پک زیبا در طراحی های سنتی و ایرانی بهره ببرند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پنج - Tazhib 05


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره پنج - Tazhib 05

طرح تذهیب | 14.5 مگابایت | فرمت Jpg


تذهیب مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا می باشد که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. این مجموعه سری پنجم از نمونه تذهیب فرم با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار - Tazhib 04


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره چهار - Tazhib 04

طرح تذهیب | 17.5 مگابایت | فرمت Jpg


این پک سری چهارم از تذهیب قاب و حاشیه با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. تذهیب مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا می باشد که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره سه - Tazhib 03


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره سه - Tazhib 03

طرح تذهیب | 17.5 مگابایت | فرمت Jpg


این مجموعه سری سوم از تذهیب قاب و حاشیه با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتابهای مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره دو - Tazhib 02


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره دو - Tazhib 02

طرح تذهیب | 14.9 مگابایت | فرمت Jpg


رنگ طلایی در هنر تذهیب به‌عنوان رنگ درخشانی است که ارزش ویژه ای دارد برای همین تذهیب را زرگرفتن و طلا کاری دانسته‌اند. تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتابهای مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُنگهای هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. این مجموعه با فرمت jpg در اختیار شما کاربران قرار گرفته است. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره یک - Tazhib 01


دانلود نمونه تذهیب قاب و حاشیه شماره یک - Tazhib 01

طرح تذهیب | 5.77 مگابایت | فرمت Jpg


ذهب به معنای طلاست و تذهیب به معنای طلاکاری و زراندود کردن است از طرفی رنگ طلایی در هنر تذهیب به‌عنوان رنگ درخشانی است که ارزش ویژه ای دارد برای همین تذهیب را زرگرفتن و طلا کاری دانسته‌اند. به هر حال تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتابهای مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُنگهای هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]

هنر اسلیمی شماره بیست و شش - Eslimi Art 26


هنر اسلیمی شماره بیست و شش - Eslimi Art 26

2 هنر اسلیمی شماره بیست و شش | 2 مگابایت | فرمت Jpg


ان پک سری بیست ششم از نقوش اسلیمی با فرمت jpg و کیفیت بالا می باشد. طراحان گرامی می توانند از این هنر زیبا در طراحی های سنتی، ایرانی، در نگارگری و ... استفاده کنند. [...]  
» [ ادامه مطلب ]