36 نمونه صفحه وب مسطح با ظاهر ساده دو بعدی - Flat UI Design Websites


36 نمونه صفحه وب مسطح با ظاهر ساده دو بعدی - Flat UI Design Websites

36 نمونه صفحه وب با ظاهر ساده دو بعدی


امروزه طراحی ساده و دو بعدی برای طراحی واسط کاربری وب سایت ها به کار می رود. استفاده از رنگ های درخشان، برجسته و مؤثر، تجربه زیادی به کاربران می دهد. در این جا چند نمونه وب سایت با ظاهر ساده برای شما فراهم کرده ایم تا از آن ها الهام بگیرید.


Moving Things Design Co
Specless
Play-Dot-To
Froont
House Kitchen
ContextAd
Kick My Habits
Windows of New York
We Heart Trees
DSPG
Smartphood
Enjoythis
NASA: Prospect
WWF Earth Hour Energy Quiz
Hitachi | Social Innovation
Si digital
Cole Townsend
Gravual
Simple as Milk
Founders
Hoverboard
Haraldur Thorleifsson
Applove
DC Media
Coderwall – Futureal Bundle
La Tabla de Gisela
Blocklevel
Where Does My Tweet Go?
Say Viget
REZO ZERO
Jackie Tran Anh
Wistia
Anet-design
Spell Tower
Oh Beer
Cloud Cannon