لوگوهای ایرانی - نشانه های بهراد امین سلماسی


لوگوهای ایرانی - نشانه های بهراد امین سلماسی

نشانه های بهراد امین سلماسی


در این بخش سعی شده آثار هنرمندان برجسته داخلی در زمینه طراحی لوگو و نشانه را جهت مشاهده و گرفتن ایده برای کاربران گرامی قرار داده تا اندکی با این مقوله از هنر گرافیک آشنا شوند. در ادامه شما شاهد لوگوها و نشانه های طراحی شده توسط استاد بهراد امین سلماسی از سایت پرشین جی اف ایکس خواهید بود.