چند نمونه طرح زیبای جلد مجله


چند نمونه طرح زیبای جلد مجله

چند نمونه طرح زیبای جلد مجله


جلد روی مجله شاید یکی از مهم ترین قسمت های آن باشد. داشتن یک طرح زیبا به همراه یک تیتر جذاب برای جلب توجه خواننگان بسیار مهم و حیاتی است. زمانی که به عنوان خواننده در مقابل یک قفسه پر از مجله قرار می گیرید، توسط تیترهای مختلف مجلات بمباران می شوید. اگر طرح مجله برای شما چشمگیر نباشد، آن را انتخاب نخواهید کرد. به همین دلیل، طرح جلد شما باید برجسته و جذاب باشد. در این جا تعدادی طرح برای شما ارائه کرده ایم. امیدواریم از دیدن آن ها لذت ببرید.