30 نمونه تاثیرگذار از هنر طراحی خیابانی


30 نمونه تاثیرگذار از هنر طراحی خیابانی

نمونه های تاثیرگذار از هنر طراحی خیابانیدر پست امروز 30 نمونه تاثیرگذار و جالب از هنر طراحی خیابانی را گردآوری کرده ایم که باید حتما آنها را ببینید. هنر خیابانی در اشکال مختلف وجود دارد که متداول ترین آنها هنر گرافیتی است. از آنجا که طرح های گرافیتی به اندازه کافی نمایش داده می شود، در این مجموعه بیشتر طرح های سه بعدی را مشاهده می کنید. هر چند آثار همه این هنرمندان قابل تحسین است اما دوره شکوفایی این هنر دهه 80 تا 90 است.

در مجموعه پیش رو شاهد طرح هایی هستید که بعضی از آنها بی اندازه واقعی به نظر می رسند و شما را فریب می دهند. طراحی خیابانی تنها منحصر به نقاشی های روی دیوار و کف خیابان نیست بلکه مجسمه ها و یا فرش کردن خیابان با یک فرش سبز نیز می شود. شما را به دیدن این مجموعه بی نظیر و منحصر به فرد دعوت می کنم.