14 طرح های هنری نوروز با موضوع در خانه بمانیم


14 طرح های هنری نوروز با موضوع در خانه بمانیم

14 تصویر سازی گرافیکی | 208 مگابایت | فرمت JPG


 امسال بهار تو خونه هاست...

چند روز بیشتر تا سال نو باقی نمانده ولی کرونا هنوز هم بین ما حضور دارد. امسال هم مثل سال گذشته، در خانه‌ها می‌گذرد و چه بهتر اگر با چاشنی خلاقیت همراه باشد.
مجموعه تبلیغات «امسال بهار تو خونه هاست» نیز به همین موضوع اشاره میکند. آنها را در شهر و محل کسب و کارتان استفاده کنید و دیگران را به بیرون نرفتن و تجمع نکردن توصیه کنید.  

#من_سفر_نمیروم
می‌توان بر کرونا غلبه کرد اگر با هم بخواهیم.
این مجموعه توسط خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است.