چند نمونه طرح پوستر زیبا و الهام بخش


چند نمونه طرح پوستر زیبا و الهام بخش

چند نمونه طرح پوستر زیبا و الهام بخش


پوسترها به منظور تبلیغ فیلم ها، ورزش ها و شخصیت ها به چاپ می رسند و در دنیای سیاست مورد استفاده قرار می گیرند. تشخیص این که چه طرحی با هدف نهایی طراحی متناسب است برای طراحان بسیار مشکل و چالش انگیز است. به همین دلیل در این جا چند نمونه طرح الهام بخش برای شما ارائه کرده ایم. یک طراح گرافیک می تواند ایده های خوبی را از این طرح ها دریافت نموده و در پروژه های طراحی پوستر از آن ها استفاده کند. امیدواریم از این طرح ها خوشتان بیاید و بتوانید از آن ها استفاده لازم را ببرید.


New York
Return of the king
Eminem Concert
Dead Dawn
Mesut Ozil
Tricked Treat
Halo
Twelve
Attack of the killer gran
Boba Fett
Lowrider
Great City Grand
Batman Begins
Relic
Milagres
Gardens & Villa
Nest fest
inkefx Slice
Sister Crayon
Iron Man
Other Side
Kick Ass Alternative
Travis Peery Trio
End
Aaron Ross and Kevin Florence