برنامه نوروزی پرشین جی اف ایکس ویژه سال 1394


برنامه نوروزی پرشین جی اف ایکس ویژه سال 1394آموزش های نرم افزار مایا:

- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت اول- آشنایی با الفبای مایا و ابزار های اولیه به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت دوم- ساخت آبجکت و تنظیمات آن به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت سوم- معرفی ابزار ها، پنل ها وتنظیمات آن به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت چهارم- مدل سازی پایه - بخش اول - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت پنجم- مدل سازی پایه - بخش دوم - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت ششم- مدل سازی پایه - بخش سوم - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت هفتم- مدل سازی - بخش اول - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت هشتم- مدل سازی - بخش دوم - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Maya 2015 -قسمت پایانی- مدل سازی - بخش سوم ( پایان پروژه ی مدل سازی پله مارپیچ) - به زبان فارسی

 

آموزش های افترافکت:

- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت اول- آشنایی با الفبای افتر افکت و ابزار های اولیه به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت دوم- نحوه ی ایجاد افکت های متنوع و تنظیمات آن به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت سوم- نحوه ی ایجاد کی فریم و متحرک سازی به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت چهارم- المنت 3 دی و تنظیمات آن به زبان فارسی
-  آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت پنجم- المنت 3 دی و تنظیمات آن - بخش دوم - به زبان فارسی
 آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت ششم- انیمیت دوربین و نورپردازی - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت هفتم- آشنایی با فرآیند ماسکینگ - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت هشتم- آشنایی با فرآیند ترکینگ دو بعدی - به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی After Effects CC 2014 -قسمت پایانی - آشنایی با فرآیند ترکینگ سه بعدی - به زبان فارسی


آموزش های فتوشاپ:


آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت اول- آشنایی با الفبای فتوشاپ و ابزار های اولیه به زبان فارسی پ
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت دوم- آشنایی با مبانی ویرایش تصاویر و تصحیح رنگ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014  -قسمت سوم- مدیریت لایه ها در فتوشاپ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت چهارم- کار با ابزار های انتخابی در فتوشاپ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت پنجم- کار با ابزار براش در فتوشاپ به زبان فارسی 
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014  -قسمت ششم- بلندینگ مد و فرآیند ماسکینگ در فتوشاپ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت هفتم- کار با ابزار های Free Transform و بررسی پرکاربرد ترین افکت ها - در فتوشاپ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت هشتم- کار با ابزار متن و بررسی Layer Style - در فتوشاپ به زبان فارسی
- آموزش ویدئویی Photoshop CC 2014 -قسمت پایانی- ترکیب تصاویر و تصحیح رنگ به همراه نورپردازی - در فتوشاپ به زبان فارسی