دانلود پترن های بافت سبد - Tileable Basket Weave Patterns


دانلود پترن های بافت سبد - Tileable Basket Weave Patterns

سری اول پترن های بافت سبد | 7.01 مگابایت | فرمت Jpg


موضوع این مجموعه پترن های بافت سبد است که در 4 نمونه با فرمت jpg نمایش داده شده است.استفاده از این پترن ها به صورت بافت ریز یا درشت،به طرح شما بعد تازهای می دهد.بافت سبد بافتی شناخته شده است که در موارد مختلفی کاربرد دارد.