دانلود پلاگین تنظیم درخشندگی تصاویر در فتوشاپ - Lumenzia v11.7.7 for Adobe Photoshop + v9.2.3


دانلود پلاگین تنظیم درخشندگی تصاویر در فتوشاپ - Lumenzia v11.7.7 for Adobe Photoshop + v9.2.3

پلاگین تنظیم درخشندگی تصاویر در فتوشاپ Lumenzia v11.7.7 for Adobe Photoshop + v9.2.3


ماسک های Luminosity به شما این امکان را می دهند که ویرایش های زیبا و واقعی را در فتوشاپ ایجاد کنید. Lumenzia به شما اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی از آنها استفاده کنید. موتور جاوا اسکریپت پیشرفته آن، تمام پیچیدگی های پوشاندن درخشندگی را برای شما در پس زمینه کنترل می کند، بنابراین تنها چیزی که باید به آن فکر کنید ساخت تصاویر زیبا است.

قابلیت های کلیدی پلاگین Lumenzia:
- دارای 22 ماسک استاندارد آماده
- اعمال و یا تکرار ماسک ها بر روی تمامی و یا چند لایه
- امکان سفارشی سازی پنل ها و نمونه ها
- انتخاب پیکسل های تاریک تر و یا روشنتر در تصویر
- رابط بسیار ساده با کاربری آسان
- امکان اذغام چندین ماسک برای حصول نتیجه دلخواه
- و ...

 

سیستم مورد نیاز

System requirements for Lumenzia 11.5.1: Adobe Photoshop 24+

System requirements for Lumenzia 11.3.5:
Adobe Photoshop 23+

System requirements for Lumenzia 9.x :
Lumenzia is compatible with Photoshop CS6 - CC 2019+ on both Windows and OSX (CC 2019 or later recommended). Lumenzia does not support CS5 or earlier (however, you may wish to try my free luminosity masking panel/actions instead). Note that the CS6 user interface functions the same, but looks somewhat different


راهنمای نصب

توجه:
- اگر نرم افزار فتوشاپ شما نسخه 2021 (v22) و یا قدیمی تر (تا CS6) است، باید نسخه 9 را نصب کنید. فایل نصب این نسخه فرمت JSXBIN است.
- برای فتوشاپ نسخه 2022 (v23) یا جدیدتر، می توانید هر کدام از نسخه های 9 یا 11 را نصب کنید (نصب نسخه 11 پیشنهاد می شود). فایل نصب نسخه 11 فرمت CCX است.

نسخه v11.7.7 برای Adobe Photoshop 2023 و جدیدتر:
- فایل نصب نسخه 11.7.7 از نوع CCX  است و باید بر روی فتوشاپ 2023 v24 به بعد نصب شود. برای نصب این نسخه بایستی برنامه Adobe creative cloud نیز بر روی سیستم شما نصب شده و فعال باشد. بنابراین اگر از نسخه های Repack فتوشاپ کرک شده استفاده می کنید ممکن است قادر به نصب و اجرای این نسخه از پلاگین نباشید.

- مطابق راهنمایی های فایل How to Install UXP (v10 and later).pdf برای نصب اقدام کنید و یا می توانید ویدئوی راهنمای نصب همراه فایل ها را تماشا کنید.

نسخه v11.3.5 برای Adobe Photoshop 2022 و جدیدتر:

- فایل نصب نسخه 11.3.5 از نوع CCX  است و باید بر روی فتوشاپ 2022 v23.3.2 به بعد نصب شود. برای نصب این نسخه بایستی برنامه Adobe creative cloud نیز بر روی سیستم شما نصب شده و فعال باشد. بنابراین اگر از نسخه های Repack فتوشاپ کرک شده استفاده می کنید ممکن است قادر به نصب و اجرای این نسخه از پلاگین نباشید.- مطابق راهنمایی های فایل How to Install UXP (v10 and later).pdf برای نصب اقدام کنید و یا می توانید ویدئوی راهنمای نصب همراه فایل ها را تماشا کنید.

نسخه 9.2.3 :
1- فتوشاپ را به صورت Run as Adminstarer اجرا کنید.
2- از منوی Fille>>Scripts>>Browse و محل قرار گرفتن فایل Install Lumenzia.jsxbin را آدرس دهی نموده و پس از انتخاب Adobe javascript Binary (.jsxbin) برای Files Type فایل را انتخاب و نصب کنید. یا می توانید فایل Install Lumenzia.jsxbin را به درون فتوشاپ کشیده و رها کنید و منتظر بمانید تا پلاگین نصب شود.
3- می توانید از طریق منوی Window-->extension-->Lumenzia می توانید پنل پلاگین را در محیط کاری فتوشاپ نمایان کنید.

نکات:
1- برای فتوشاپ های Photoshop CS6 الی CC 2014.1 بایستی Optional Multi-plugin را نصب کنید. آن را از انتهای صفحه ی مطلب، به صورت جداگانه دانلود نموده و پس از خارج سازی آن از حالت فشرده، محتویات متناسب با سیستم خود را در پوشه ی مربوط به پلاگین های فتوشاپ در سیستم خود کپی کنید.

Windows Vista, 7, 8, 10 (32-bit):
▪ Photoshop CS6: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-ins\
▪ Photoshop CC:  C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 bit)\Plug-ins\
▪ Photoshop CC 2014:  C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Plug-ins\
▪ (nothing to do for Photoshop CC 2015, the plug-in comes pre-installed)

Windows Vista, 7, 8, 10 (64-bit):
▪ Photoshop CS6: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 bit)\Plug-ins\
▪ Photoshop CC:  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 bit)\Plug-ins\
▪ Photoshop CC 2014:  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Plug-ins\
▪ (nothing to do for Photoshop CC 2015, the plug-in comes pre-installed)

Note:  Replace “C” with the drive letter where Photoshop is installed, if it is not on your C: drive.


2- در صورتی که با این روش نصب مشکل داشتید فایل How to install.pdf را مطالعه کنید و یا می توانید ویدئوی راهنمای نصب را به صورت جداگانه دانلود نموده و تماشا کنید.

نکته:
محل پیش فرض نصب پلاگین:

For Windows (where the first folder is installed for all users, and the second for a specific user):
 To use them, replace <user name> with your user ID in Windows):
- Photoshop CS6:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\extensions\
and/or C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6mom\Plug-ins\Panels
and/or C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Plug-ins\Panels
and/or C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\CS6ServiceManager\extensions\
 
- Photoshop CC:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEPServiceManager4\extensions\
and/or C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\CEPServiceManager4\extensions\
 
- Photoshop CC 2014+:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
and/or C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions