دانلود استایل های افکت متن - Premium Text Styles


دانلود استایل های افکت متن - Premium Text Styles

استایل های متن | 4.8 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت Psd & Asl & Jpgاین مجموعه شامل افکت متن به اعلا با فرمت Psd, Asl, Jpg می باشد. استایل یکی از ابزار های طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد، نوشته خود را آماده کنید و سپس پک های دانلود شده را در قسمت style فتو شاپ قرار داده و هنگامی که بارگزاری شد هر کدام از آن ها را که مایل هستید روی نوشته مورد نظرتان اعمال کنید.