دانلود مجموعه متریال برای پلاگین Octane Render در Cinema 4d - Octane Texture Pack For Octane Render Plugin In Cinema 4D


دانلود مجموعه متریال برای پلاگین Octane Render در Cinema 4d - Octane Texture Pack For Octane Render Plugin In Cinema 4D

مجموعه متریال برای پلاگین Octane Render در Cinema 4d


در این بخش شما می توانید مجموعه متریال های Octane Texture Pack 2 را برای پلاگین Octane Render در سینمافوردی دانلود و استفاده کنید.

راهنمای استفاده

در ابتدا فایل Octane Texture Oack v2.lib4d را در کتابخانه نرم افزار کپی کنید، سپس در Cinema 4D پنجره Library/Preset استفاده کنید.


آدرس: C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R20\library