دانلود پلاگین رندر وی ری برای مایا - V-Ray Next v4.04.03 For Maya 2015-2018


دانلود پلاگین رندر وی ری برای مایا - V-Ray Next v4.04.03 For Maya 2015-2018

پلاگین رندر وی ری برای مایا


V-Ray یکی از کاربردی ترین پلاگین ها برای مایا است. با استفاده از این پلاگین بدون اینکه نیاز باشد اطلاعات زیادی از نحوه عمل موتور رندر وی ری بدانید می توانید صحنه های بسیار جالب و زیبایی را رندر کنید. این مجموعه که می توان آن را انتخاب اول حرفه ای ها دانست آنقدر قدرتمند است که با قدرت گرافیکی بالا رندرهای بسیار طبیعی و نزدیک به واقعیت می سازد.

قابلیت های کلیدی پلاگین V-Ray برای Maya:
- توانایی پیوست هر material به Maya hair
- پشتبانی از اتصال سایه ها
- پشتیبانی از VrayBlendMtl material
- پشتیبانی از چراغ های مستطیل بافت و مش
- توانایی مشخص کردن متغیرهای محیط زیست در خروجی نام تصویر با $var
- توانایی مشخص کردن متغیرهای محیط زیست در نامهای فایل bitmap و دیگر ابزار با $var
- و ...

 

سیستم مورد نیاز

Processor : Intel®  Pentium ® IV or compatible processor with SSE4.2 support.
RAM : 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
USB Port : Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP : Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported

The following table shows the versions of Autodesk Maya and operating systems on which V-Ray is supported. Note that V-Ray is only supported for 64 bit operating systems and 64 bit versions of Maya.
Maya 2015 : Windows ® 7 SP1, Windows ® 8, and Windows ® 8.1 Professional
Maya 2016 : Windows ® 7 SP1, Windows ® 8.1 Professional, and  Windows ® 10 Professional
Maya 2017 : Windows ® 7 SP1 and Windows ® 10 Professional
Maya 2018 : Windows ® 7 SP1 and Windows ® 10 Professional