دانلود پریست Text Highlighter برای ایجاد کادر بر روی نوشته در افترافکت - Text Highlighter Presets


دانلود پریست Text Highlighter برای ایجاد کادر بر روی نوشته در افترافکت - Text Highlighter Presets

پریست Text Highlighter برای ایجاد کادر بر روی نوشته در افترافکت


این بخش شامل پریست Text Highlighter ورژن 1.0 برای نرم افزار افترافکت می باشد که بر روی سایت به همراه آموزش ویدئویی برای دانلود قرار گرفته است. شما با کمک این پریست می توانید زیر یا دور نوشته های خاص کادری رنگی بسازید. همچنین می توانید در یک خط مشخص کنیم که کادری رنگی زیر یا دور یک نوشته ساخته شود.

پیش نمایش ویدئویی