مجموعه افکت صوتی باران آرامبخش - Soothing Winter Rain Sounds

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 186
 • تاریخ: 1402/6/29

مجموعه افکت صوتی باران آرامبخش - Soothing Winter Rain Sounds

50 افکت صوتی باران آرامبخش | 584 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت FLAC & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی گلوله و ضربه ها - Bullets, Casings And Impacts

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 200
 • تاریخ: 1402/6/19

دانلود مجموعه افکت صوتی گلوله و ضربه ها - Bullets, Casings And Impacts

511 افکت صوتی گلوله و ضربه ها | 140 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی نوزادان و کودکان نوپا - Big Room Sound Babies And Toddlers

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 160
 • تاریخ: 1402/6/9

دانلود مجموعه افکت صوتی نوزادان و کودکان نوپا - Big Room Sound Babies And Toddlers

106 افکت صوتی نوزادان و کودکان نوپا | 165 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمتWAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی کبریت و جرقه - Matches, Lighters And Sparklers

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 245
 • تاریخ: 1402/5/26

دانلود مجموعه افکت صوتی کبریت و جرقه - Matches, Lighters And Sparklers

116 افکت صوتی کبریت و جرقه | 225 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی فیلم وسترن - Western Film SFX

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 245
 • تاریخ: 1402/5/16

دانلود مجموعه افکت صوتی فیلم وسترن - Western Film SFX

796 افکت صوتی فیلم وسترن | 382 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


مجموعه افکت صوتی علمی تخیلی - Sci-Fi Momentum

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 423
 • تاریخ: 1402/5/8

مجموعه افکت صوتی علمی تخیلی - Sci-Fi Momentum

734 افکت صوتی علمی تخیلی | 8002 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی گیربکس - Rock The Speakerbox Gearbox

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 368
 • تاریخ: 1402/5/4

دانلود مجموعه افکت صوتی گیربکس - Rock The Speakerbox Gearbox

1648 افکت صوتی افکت صوتی گیربکس | 7558 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی شکستن - Rock The Speakerbox Broken

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 332
 • تاریخ: 1402/4/29

دانلود مجموعه افکت صوتی شکستن - Rock The Speakerbox Broken

2226 افکت صوتی افکت صوتی شکستن | 6587 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمتWAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی محرک های بازی - Game Triggers

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 413
 • تاریخ: 1402/4/24

دانلود مجموعه افکت صوتی محرک های بازی - Game Triggers

1928 افکت صوتی افکت صوتی محرک های بازی | 1472 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG


دانلود مجموعه افکت صوتی جن زده - Future Samples Haunted SFX

 • دسته: افکت صدا
 • بازدید: 376
 • تاریخ: 1402/4/13

دانلود مجموعه افکت صوتی جن زده - Future Samples Haunted SFX

155 افکت صوتی جن زده | 182 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت WAV & JPG