دانلود آموزش مبانی ساخت انیمیشن سیکل راه رفتن در ادوبی انیمیت - Frame By Frame Animation Basics


دانلود آموزش مبانی ساخت انیمیشن سیکل راه رفتن در ادوبی انیمیت - Frame By Frame Animation Basics

آموزش مبانی ساخت انیمیشن سیکل راه رفتن در ادوبی انیمیت به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 59 دقیقه | حجم: 687 مگابایت | فرمت: MP4


این کلاس راهنمای جامعی در مورد چگونگی تحریک سیکل پیاده روی است. در این دوره شما کلیدهای اساسی را یاد می گیرید: ارتباط، پایین، عبور و بالا. همچنین شما می توانید حرکت بدن، نحوه حرکت پاها و همچنین دست ها را بیاموزید. با پایان این دوره، شما یک سیکل پیاده روی اساسی را انیمیت خواهید کرد. هدف من این است که با متحرک سازی یک سیکل پیاده روی، اصول انیمیشن فریم به فریم را بهتر درک خواهید این کلاس ویژه انیماتورهای مبتدی نیست. اگر اولین بار است که انیمیشن می گیرید، لطفاً کلاس من را شرکت کنید: قبل از شروع این کلاس برای مبتدیان فریم به فریم

محتویات این دوره آموزشی:
- تجزیه کاراکتر به یک شکل ساده
- اهداف اصلی در یک سیکل راه رفتن
- انیمیت یک حرکت سیکل راه رفتن
- متحرک کردن یک چرخه راه رفتن در محل متحرک کنی
- و ...