آموزش نحوه ریگ کردن یک کاراکتر در سینمافوردی - How To Rig A Character In Cinema 4D


آموزش نحوه ریگ کردن یک کاراکتر در سینمافوردی - How To Rig A Character In Cinema 4D

آموزش نحوه ریگ کردن یک کاراکتر در سینمافوردی به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 54 دقیقه | حجم: 1647 مگابایت | فرمت: MP4


ما دوره‌ای را برای ساخت ریگ بدن کاراکتر خود با استفاده از ابزارهای قدرتمند موجود در C4D ایجاد کرده‌ایم، در مورد Toon Rig. ما از فرآیندهای کلیدی مختلف عبور خواهیم کرد، تئوری را توضیح می‌دهیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه ریگ‌های شخصیتی برای پروژه‌های انیمیشن خود ایجاد می‌کنیم. حتی فایل‌های C4D را برای کمک به یادگیری شما فراهم می‌کنیم.

عناوین آموزش نحوه ریگ کردن یک کاراکتر در سینمافوردی:
- بلوک‌گذاری کاراکتر
- رتوپولوژی
- استفاده از Toon Rig در C4D
- تطبیق ریگ و وزن‌ها با کاراکتر شما