دانلود آموزش ایجاد انیمیشن های انتزاعی سه بعدی با مواد رنگارنگ در سینمافوردی - Create 3D Abstract Animations With Iridescent Colorful Materials


دانلود آموزش ایجاد انیمیشن های انتزاعی سه بعدی با مواد رنگارنگ در سینمافوردی - Create 3D Abstract Animations With Iridescent Colorful Materials

آموزش ایجاد انیمیشن های انتزاعی سه بعدی با مواد رنگارنگ در سینمافوردی به زبان انگلیسی | زمان: 31 دقیقه | حجم: 576 مگابایت | فرمت: MP4


در این کلاس به شما نحوه ایجاد یک انیمیشن سه بعدی مایع و یک انیمیشن کریستال با استفاده از Cinema4D را خواهیم آموخت. سپس ما قصد داریم از Octane Render برای افزودن مواد رنگارنگ رنگین کمانی استفاده کنیم. شما می توانید تغییرات مختلفی را روی انیمیشن انجام دهید، و سپس با تنظیمات مواد بازی کنید تا نتایج متفاوتی دریافت کنید. همچنین در مورد نورهای منطقه ای بیشتر خواهید آموخت، بنابراین می توانید صحنه خود را حرفه ای تر کنید. این کلاس می تواند اصول اولیه Cinema4D و Octane Render را به شما معرفی کند.