آموزش فلش درس هفتم - کار با نوار ابزار و اصول اولیه انیمیشن در فلش


آموزش فلش درس هفتم - کار با نوار ابزار و اصول اولیه انیمیشن در فلش

آشنایی با نوار ابزار و انیمیشن در فلش
کار با نوار زمان
نوار زمانی، حاوی چهارخانه هایی به نام فریم است. هر فریم در واقع نشان دهنده یک تصویر ثابت است. اگر تصاویر متوالی در این فریم ها رسم کنیم و سپس آنها را به سرعت نمایش دهیم، یک تصویر متحرک ایجاد می شود. در واقع نوار زمانی مهمترین قسمت برنامه فلش می باشد که با آشنایی و درک کامل آن، قادر خواهید بود اشیای مورد نظر خود را با جلوه ها و سرعت های دلخواه متحرک مدیریت کنید.
حرکت هر چیزی در دنیای واقعی و مجازی یعنی شروع حرکت از نقطه مبداً به سمت نقطه مقصد که پایان حرکت خواهد بود. در واقع این منطق، یک منطق اصولی و کلی در انیمیشن سازی در برنامه فلش نیز می باشد. در فلش، فریم ها و ایجاد انواع انیمیشن ها و مدیریت آنها در نهایت منجر به حرکت یک شیء از یک به مکان دیگر می شود. در ادامه شما را با ایجاد انواع فریم ها و ساخت انیمیشن آشنا می کنیم. همچنین در قسمت آموزش های کاربردی، با چگونگی کار و عملکرد نوار زمانی به طور کامل و عملی آشنا خواهید شد.


- برای ایجاد کردن و قرار دادن یک فریم روی نوار زمان، به منوی Insert رفته و گزینه Timeline ، Frame را انتخاب کنید.