آموزش فلش درس هشتم - متحرک کردن متن با حالت های مختلف


آموزش فلش درس هشتم - متحرک کردن متن با حالت های مختلف

آشنایی با چگونگی متحرک کردن متن با حالت های مختلف
متحرک کردن متن با حالت های مختلف

1- یک سند جدید با ابعاد 200×400 و با رنگ مورد نظر و همچنین با مقدار سرعت 16 باز کنید. برای انجام این کار، به منوی Modify رفته و سپس گزینه Document را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، مانند تصویر80 در قسمت Dimensions طول و ارتفاع را مشخص کنید. در قسمت Background Color رنگ پس زمینه و در قسمت Frame rate سرعت انیمیشن را تنظیم کنید.