هدیه تبلیغاتی

دانلود آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین - Smart Tips For Adobe InDesign Boost Your Creative Skills

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 91

دانلود آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین - Smart Tips For Adobe InDesign Boost Your Creative Skills

آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 39 دقیقه | حجم: 2782 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Design Interactive Resume Using Adobe InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 198

دانلود آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Design Interactive Resume Using Adobe InDesign

آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 16 دقیقه | حجم: 1728 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی - Learn Adobe InDesign Through Fundamental Design Principles

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 143

دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی - Learn Adobe InDesign Through Fundamental Design Principles

آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 34 دقیقه | حجم: 1064 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین - Magazine Cover Design With Adobe Photoshop, Illustrator And InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایلوستریتور , ویدئویی - ایندیزاین , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 257

دانلود آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین - Magazine Cover Design With Adobe Photoshop, Illustrator And InDesign

آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 58 دقیقه | حجم: 389 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین - Designing Presentations In Adobe InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 242

دانلود آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین - Designing Presentations In Adobe InDesign

آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 48 دقیقه | حجم: 1369 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ساخت یک پرزنتیشن PDF تعاملی در ادوبی ایندیزاین - Interactive PDF Presentations

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 187

دانلود آموزش ساخت یک پرزنتیشن PDF تعاملی در ادوبی ایندیزاین - Interactive PDF Presentations

آموزش ساخت یک پرزنتیشن PDF تعاملی در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 25 دقیقه | حجم: 666 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی دستور العمل های برند در ایندیزاین: نکات و ترفندهایی برای بهبود گردش کار شما - Brand Guidelines Design: Tips & Tricks To Improve Workflow

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 185

دانلود آموزش طراحی دستور العمل های برند در ایندیزاین: نکات و ترفندهایی برای بهبود گردش کار شما - Brand Guidelines Design: Tips & Tricks To Improve Workflow

آموزش طراحی دستور العمل های برند در ایندیزاین: نکات و ترفندهایی برای بهبود گردش کار شما به زبان انگلیسی | زمان: 30 دقیقه | حجم: 439 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش آماده سازی فایل برای چاپ با استفاده از ادوبی ایلوستریتور، فتوشاپ و ایندیزاین - Prepare Your Files For Print

 • دسته: ویدئویی - ایلوستریتور , ویدئویی - ایندیزاین , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 167

دانلود آموزش آماده سازی فایل برای چاپ با استفاده از ادوبی ایلوستریتور، فتوشاپ و ایندیزاین - Prepare Your Files For Print

آموزش آماده سازی فایل برای چاپ با استفاده از ادوبی ایلوستریتور، فتوشاپ و ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 51 دقیقه | حجم: 508 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش میانبرهای صفحه کلید پیشرفته در ادوبی ایندیزاین - Adobe InDesign Advanced Keyboard Shortcuts

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 169

دانلود آموزش میانبرهای صفحه کلید پیشرفته در ادوبی ایندیزاین - Adobe InDesign Advanced Keyboard Shortcuts

آموزش میانبرهای صفحه کلید پیشرفته در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 42 دقیقه | حجم: 1086 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین برای مبتدیان - Adobe InDesign CC For Beginners

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • تعداد بازدید: 254

دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین برای مبتدیان - Adobe InDesign CC For Beginners

آموزش ادوبی ایندیزاین برای مبتدیان به زبان انگلیسی | زمان: 4 ساعت | حجم: 1567 مگابایت | فرمت: MP4