دانلود آموزش صفحه آرایی کتاب با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Book Layout Using Adobe Indesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 283
 • تاریخ: 1401/8/2

دانلود آموزش صفحه آرایی کتاب با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Book Layout Using Adobe Indesign

آموزش صفحه آرایی کتاب با استفاده از ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 3 ساعت و 51 دقیقه | حجم: 1251 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش مقدمه ای بر انتشارات دیجیتال در ادوبی ایندیزاین - Adobe InDesign: Intro To Digital Publishing

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 163
 • تاریخ: 1401/8/1

دانلود آموزش مقدمه ای بر انتشارات دیجیتال در ادوبی ایندیزاین - Adobe InDesign: Intro To Digital Publishing

آموزش مقدمه ای بر انتشارات دیجیتال در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 39 دقیقه | حجم: 788 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی گرافیکی عملی و ساخت اسناد زیبا در ادوبی ایندیزاین - Practical Graphic Design: Craft Beautiful Documents

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 202
 • تاریخ: 1401/7/30

دانلود آموزش طراحی گرافیکی عملی و ساخت اسناد زیبا در ادوبی ایندیزاین - Practical Graphic Design: Craft Beautiful Documents

آموزش طراحی گرافیکی عملی و ساخت اسناد زیبا در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه | حجم: 1067 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ایجاد یک نمونه کار حرفه ای معماری در ادوبی ایندیزاین - Create A Professional Architectural Portfolio: Adobe Indesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 268
 • تاریخ: 1401/6/13

دانلود آموزش ایجاد یک نمونه کار حرفه ای معماری در ادوبی ایندیزاین - Create A Professional Architectural Portfolio: Adobe Indesign

آموزش ایجاد یک نمونه کار حرفه ای معماری در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 10 دقیقه | حجم: 406 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش راهنمای ایجاد نمونه کار برای معماران در ایندیزاین - InDesign Portfolio Guide For Architects

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 219
 • تاریخ: 1401/6/5

دانلود آموزش راهنمای ایجاد نمونه کار برای معماران در ایندیزاین - InDesign Portfolio Guide For Architects

آموزش راهنمای ایجاد نمونه کار برای معماران در ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 36 دقیقه | حجم: 651 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین - Smart Tips For Adobe InDesign Boost Your Creative Skills

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 219
 • تاریخ: 1401/5/24

دانلود آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین - Smart Tips For Adobe InDesign Boost Your Creative Skills

آموزش نکات هوشمند برای تقویت مهارت های ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 39 دقیقه | حجم: 2782 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Design Interactive Resume Using Adobe InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 337
 • تاریخ: 1401/5/12

دانلود آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین - Design Interactive Resume Using Adobe InDesign

آموزش طراحی رزومه تعاملی با استفاده از ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 16 دقیقه | حجم: 1728 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی - Learn Adobe InDesign Through Fundamental Design Principles

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 259
 • تاریخ: 1401/5/10

دانلود آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی - Learn Adobe InDesign Through Fundamental Design Principles

آموزش ادوبی ایندیزاین از طریق اصول طراحی به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 34 دقیقه | حجم: 1064 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین - Magazine Cover Design With Adobe Photoshop, Illustrator And InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایلوستریتور , ویدئویی - ایندیزاین , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 456
 • تاریخ: 1401/5/4

دانلود آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین - Magazine Cover Design With Adobe Photoshop, Illustrator And InDesign

آموزش طراحی کاور مجله با فتوشاپ، ایلوستریتور و ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 58 دقیقه | حجم: 389 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین - Designing Presentations In Adobe InDesign

 • دسته: ویدئویی - ایندیزاین
 • بازدید: 336
 • تاریخ: 1401/4/6

دانلود آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین - Designing Presentations In Adobe InDesign

آموزش طراحی پرزنتیشن ها در ادوبی ایندیزاین به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 48 دقیقه | حجم: 1369 مگابایت | فرمت: MP4