هدیه تبلیغاتی

دانلود آموزش نقاشی موجودات واقعی در فتوشاپ - Painting Photo Real Creatures In Photoshop The Forest Queen

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 203

دانلود آموزش نقاشی موجودات واقعی در فتوشاپ - Painting Photo Real Creatures In Photoshop The Forest Queen

آموزش نقاشی موجودات واقعی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 8 دقیقه | حجم: 899 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.3

 • دسته: طراحی و رسم , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 157

دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.3

آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 31 دقیقه | حجم: 254 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش تصویرسازی طرح های کانسپت داینامیک در فتوشاپ - Illustrating Dynamic Concept Designs Creating A Polished Concept Using Photoshop

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 142

دانلود آموزش تصویرسازی طرح های کانسپت داینامیک در فتوشاپ - Illustrating Dynamic Concept Designs Creating A Polished Concept Using Photoshop

آموزش تصویرسازی طرح های کانسپت داینامیک در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 14 دقیقه | حجم: 729 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.2

 • دسته: طراحی و رسم , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 159

دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.2

آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 31 دقیقه | حجم: 237 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.1

 • دسته: طراحی و رسم , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 165

دانلود آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ - Drawing Funny Characters In Photoshop Vol.1

آموزش ترسیم کاراکترهای بامزه در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 37 دقیقه | حجم: 308 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش راهنمای نقاشی دیجیتال در فتوشاپ - Guide To Digital Painting In Photoshop

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 225

دانلود آموزش راهنمای نقاشی دیجیتال در فتوشاپ - Guide To Digital Painting In Photoshop

آموزش راهنمای نقاشی دیجیتال در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 32 دقیقه | حجم: 639 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی کاراکتر برای کتاب های کودکان و کمیک در فتوشاپ - Character Design For Childrens Books And Comics

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 272

دانلود آموزش طراحی کاراکتر برای کتاب های کودکان و کمیک در فتوشاپ - Character Design For Childrens Books And Comics

آموزش طراحی کاراکتر برای کتاب های کودکان و کمیک در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 4 ساعت و 19 دقیقه | حجم: 1713 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی و ایجاد براش سفارشی در فتوشاپ - Drawing Creating Custom Brush In Photoshop

 • دسته: طراحی و رسم , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 152

دانلود آموزش طراحی و ایجاد براش سفارشی در فتوشاپ - Drawing Creating Custom Brush In Photoshop

آموزش طراحی و ایجاد براش سفارشی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 30 دقیقه | حجم: 250 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش نقاشی شمشیر و تبر در فتوشاپ با استفاده از تبلت گرافیکی - Create A Axe And A Sword In Photoshop

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 193

دانلود آموزش نقاشی شمشیر و تبر در فتوشاپ با استفاده از تبلت گرافیکی - Create A Axe And A Sword In Photoshop

آموزش نقاشی شمشیر و تبر در فتوشاپ با استفاده از تبلت گرافیکی به زبان انگلیسی | زمان: 4 ساعت و 5 دقیقه | حجم: 1877 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش طراحی و ساخت سر - Head Drawing And Construction

 • دسته: طراحی و رسم , آموزش نقاشی , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 193

دانلود آموزش طراحی و ساخت سر - Head Drawing And Construction

آموزش طراحی و ساخت سر به زبان انگلیسی | زمان: 8 ساعت و 27 دقیقه | حجم: 1132 مگابایت | فرمت: MP4